Αρθρογραφία

Εάν θέλαμε να αποτυπώσουμε τις συνθήκες βίας που υφίστανται οι γυναίκες σε μια φωτογραφία, σήμερα τι θα αντικρίζαμε; Μόνο στην Ευρώπη μία στις δέκα γυναίκες (από την ηλικία των δεκαπέντε ετών και άνω) έχει υποστεί κάποια μορφή έμφυλης βίας. Αυτή η στατιστική πληροφορία γίνεται ακόμα χειρότερη αν προσθέσουμε και τα περιστατικά από όλο τον κόσμο, κυρίως από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής με τα τρομακτικά ποσοστά βίας και γυναικοκτονιών.

Περισσότερα...

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνονται όλοι οι έλεγχοι που τυχόν έγιναν σε πρόσωπα που περιλαμβάνονταν στη Λίστα Λαγκάρντ, καθώς και παύει οποιοσδήποτε περαιτέρω έλεγχος σε άλλα πρόσωπα λόγω παραγραφής!

Περισσότερα...

Αυτόν, τον Άνθιμο, προτίθεται να ανακηρύξει η διοίκηση του Α.Π.Θ. επίτιμο διδάκτορα. Τον Άνθιμο… Γιατί τον Άνθιμο; Διότι τυγχάνει -σύμφωνα με την ανακοίνωση του Α.Π.Θ.- "ιεράρχης με υψηλό αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης". Ο Άνθιμος…

Περισσότερα...

Mustafa