Το ύψος του ανθρώπου ξεκινάει από τα πόδια

και φτάνει μέχρι το κεφάλι.

Από εκεί και πάνω ξεκινάει το ανάστημά του.

Αργύρης Χιόνης

 

 

Mustafa