Δύο ειδήσεις από τη Βουλγαρία που αναφέρονται στο γεγονός ότι είναι η χώρα με τα φθηνότερα καταναλωτικά αγαθά στην Ε.Ε., καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων:

Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το 2016 οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέφεραν σημαντικά. Στη Δανία ανέρχονται στο 139% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ιρλανδία στο 125%, σε Λουξεμβούργο και Σουηδία στο 124% και στη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στο 121%. Τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (48%), την Πολωνία (53%) και τη Ρουμανία (52%).

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία και την ΕΕ

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (A.C.E.A.) ανέφερε αύξηση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας. Τον Μάιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ήταν 7,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αναπληρώνει πλήρως τη μείωση 6,6% του Απρίλιου. Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 4,6%, και οι νέες καταχωρήσεις κατά 16,3% σε σύγκριση προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων είναι ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του έτους αποτελούν ένα θετικό μήνυμα για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πηγή: Б.Н.Р.