Από χθες (Δευτέρα 28 Αυγούστου) κάθε Βούλγαρος ασφαλισμένος μπορεί να προμηθευτεί από το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας δωρεάν κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο μπορεί να ελέγχει τον υγειονομικό φάκελό του μέσω του διαδικτύου.

Με αυτό τον τρόπο κάθε ασφαλισμένος θα είναι σε θέση να επαληθεύσει ότι οι δραστηριότητες που περιέχονται στον προσωπικό του φάκελο έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί. Αν διαπιστώσει διαφορά στα δεδομένα και το καταγγείλει, θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου που θα πραγματοποιήσει το ταμείο και θα διορθωθούν τα στοιχεία του φακέλου του.

πηγή: Б.Н.Р.