Παράταση ως και σήμερα (14 Ιουνίου) δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Ε.Σ.Π.Α. παιδικών σταθμών) έτους 2017-2018, προκειμένου να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση ή δεν έχει γίνει η εκκαθάριση του εισοδήματός τους για το 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2016 έως 31/12/2016).

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. (www.eetaa.gr).

 

Mustafa