Η Ελλάδα είναι η χώρα του Ο.Ο.Σ.Α. με τα πρωτεία στην ανεργία, με χαμηλές αμοιβές, με υψηλό κίνδυνο φτώχειας και υψηλή καταπόνηση όσων εργάζονται. Οι νέοι, οι γέροι, οι μητέρες με μικρά παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μετανάστες, έχουν μικρότερο ποσοστό απασχόλησης στη Ελλάδα, η οποία κατέχει το θλιβερό πρωτείο της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.

Επίσης, οι αμοιβές όσων εργάζονται είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και ξεπερνούν μόνο τις αντίστοιχες αμοιβές των πρώην κομμουνιστικών χωρών, της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Τα στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. δείχνουν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στις χώρες του οργανισμού (21,6% το β’ τρίμηνο του 2017). Συγκεκριμένα:

  • Από τους ανθρώπους σε εργάσιμη ηλικία (15-64 ετών), σε σχέση με τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. όπου δύο στους τρεις εργάζονται (66,4%), στην Ελλάδα μόνο οι μισοί περίπου εργάζονται (50,8% το 2015, 53% το 2017) ή το 47,7% το 2015 εάν όλοι είχαν πλήρη απασχόληση
  • Οι εργαζόμενοι αμείβονται με 10,2 δολάρια Η.Π.Α. την ώρα, όταν ο μέσος όρος στον Ο.Ο.Σ.Α. είναι 16,5 δολάρια/ώρα, ενώ σε χώρες όπως η Τουρκία (5,6 δολάρια/ώρα), η Ρωσία (4,1 δολάρια/ώρα), η Πορτογαλία (8,6 δολάρια/ώρα), καθώς και πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι αμοιβές των εργαζομένων είναι χαμηλότερες
  • Όταν οι εργαζόμενοι μένουν άνεργοι χάνουν το 32% του εισοδήματος τους, όταν ο μέσος όρος Ο.Ο.Σ.Α. είναι 6,5%
  • Το 64,4% των εργαζομένων είναι καταπονημένοι (δουλεύουν πολύ με λίγα μέσα) και το 11,2% δουλεύει πάνω από εξήντα ώρες εβδομαδιαίως, με μόνη την Τουρκία να είναι σε χειρότερη κατάσταση (76,2% καταπονημένοι με το 23,3% πάνω από εξήντα ώρες εβδομαδιαίως)
  • Το 16,1% των εργαζομένων αμείβονται με κάτω του 50% του διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με μέσο όρο Ο.Ο.Σ.Α. 10,6%, όταν το εισοδηματικό όριο όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου εισοδήματος
  • Οι γυναίκες αμείβονται για την ίδια δουλειά λιγότερο από τους άνδρες, με τη διαφορά στις αμοιβές να ανέρχεται σε 51,7% της αμοιβής των ανδρών, με μόνο την Κορέα, την Ιαπωνία και το Μεξικό, να έχουν μεγαλύτερες διαφορές, όταν στη Σκανδιναβία η διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων περιορίζεται στο 20-25%
  • Οι νέοι, οι γέροι, οι μητέρες με μικρά παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι μετανάστες, έχουν μικρότερο ποσοστό απασχόλησης, με τη διαφορά κατά μέσο όρο να ανέρχεται σε 38,1% του ποσοστού απασχόλησης της πιο απασχολήσιμης ομάδας του εργατικού δυναμικού (άνδρες 18-55 ετών). Μόνο στο Μεξικό (41,4%) και στην Τουρκία (47,6%) τα ποσοστά είναι υψηλότερα, με μέσο όρο Ο.Ο.Σ.Α. 25,4%.