Ζοφερό βλέπουν το μέλλον τους ως συνταξιούχοι οι περισσότεροι Έλληνες, καθώς σχεδόν η πλειονότητα θεωρεί ότι η σύνταξη δεν θα επαρκεί για να καλύπτει τις ανάγκες της. Επιπλέον, μεγάλη μερίδα εκτιμά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας δεν είναι ασφαλή και θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση των ταμείων θα επιδεινωθεί περισσότερο.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της M.R.B. που έγινε για λογαριασμό της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών. Πέρα από τις στοχεύσεις και τη χρησιμότητα μιας τέτοιας έρευνας, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι συντριπτικά για την ανασφάλεια που βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Τα βασικά σημεία της έρευνας είναι:

  • 86% των πολιτών εκτιμά ότι δεν είναι ασφαλή τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας
  • 78% των πολιτών θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων θα επιδεινωθεί περαιτέρω
  • 84% των πολιτών φοβάται ότι τα ταμεία δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν επαρκείς συντάξεις στο μέλλον, ενώ το 89% αναμένει μείωση των κρατικών συντάξεων
  • Το 91% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα επαρκεί η σύνταξη για να καλύψει τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα χρόνια της σύνταξης
  • Επτά στους δέκα αναγνωρίζουν την ανάγκη εξασφάλισης καλύτερων υπηρεσιών υγείας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης
  • Το 62% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από τις κρατικές παροχές υγείας
  • Οι μισοί ερωτώμενοι εκτιμούν ότι είναι σαφώς καλύτερη η αξιοποίηση των εισφορών σύνταξης και υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ αντίθετα τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται πιο κατάλληλα από μόλις έναν στους δέκα
  • Η γνώση των νέων αυστηρών μηχανισμών ελέγχου και της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών από την ΤτΕ έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς της ασφαλιστικές εταιρείες.