Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Κ.) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα για το έτος 2017, οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥπΑΑ-Τ www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου, οπότε η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών έχουν όλοι οι αμπελουργοί που κατέχουν πάνω από ένα στρέμμα οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα-αποζημιώσεις Ε.Λ.Γ.Α. κλπ) υποβάλλεται μηδενική δήλωση συγκομιδής με συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων.

Η μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται αποκλεισμό των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Mustafa