Περίπου διακόσια εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι θύματα σύγχρονης σκλαβιάς ή παιδικής εργασίας, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας του Ο.Η.Ε. Στην έκθεση της Global Estimates of Child Labour, η οργάνωση υπολογίζει ότι περίπου 40,3 εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά ήταν θύματα της σύγχρονης σκλαβιάς το 2016, ενώ σχεδόν ένα στα δέκα παιδιά (151.500.000) ήταν θύματα παιδικής εργασίας.

Ως «σύγχρονη σκλαβιά» η οργάνωση ορίζει τις διαφορετικές μορφές καταναγκαστικής εργασίας που απαγορεύονται βάσει των διεθνών προτύπων εργασίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ στην παιδική εργασία δεν υπολογίζει τους ανήλικους που εργάζονται με νόμιμο τρόπο.

Η Αφρική είναι η ήπειρος με τα μεγαλύτερα ποσοστά σύγχρονης σκλαβιάς, καθώς υπολογίζεται ότι τα θύματα είναι 7,6 ανά χίλιους κατοίκους. Ακολουθούν η ανατολική Ασία, η κεντρική Ασία και η Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται σε χώρες που έχουν καταστραφεί πρόσφατα από πολέμους.

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, το 71% του συνόλου είναι γυναίκες και κορίτσια, ενώ ένα στα τέσσερα θύματα καταναγκαστικής εργασίας είναι παιδιά. Κατά μέσο όρο τα θύματα κρατούνται για 23,4 μήνες μέχρι να απελευθερωθούν ή να καταφέρουν να δραπετεύσουν. Σχεδόν το 50% των παιδιών-θυμάτων εργάζεται με εξαντλητικά ωράρια και σε συνθήκες που θέτουν την υγεία τους, την ασφάλειά τους ή την προσωπική τους ανάπτυξη σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, πάνω από δεκαεννιά εκατομμύρια παιδιά 5-11 ετών, πάνω από 16,3 εκατομμύρια 12-14 ετών και 37 εκατομμύρια 15-17 ετών, εργάζονται υπό τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, το ένα τρίτο των παιδιών-θυμάτων παιδικής εργασίας μένει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η παιδική εργασία δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό των φτωχότερων χωρών. Περισσότερα από τα μισά παιδιά ζουν σε χώρες μέσου εισοδήματος, ενώ το 1,3% των παιδιών σε χώρες υψηλών εισοδημάτων είναι θύματα παιδικής εργασίας.

 

Mustafa