Ξάνθη

Δύο νέα προγράμματα κατάρτισης ("Φυτική παραγωγή" και "Ζωική παραγωγή") διάρκειας 150 ωρών για υπόχρεους νέους αγρότες, πρόκειται να ξεκινήσουν στις 27 και 29 Ιουνίου στο κέντρο "Δήμητρα" Ξάνθης.

Περισσότερα...

Από τον δήμο Μύκης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγής του δήμου προκειμένου να λάβει γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

 

Σε εμπλουτισμό βιοτόπων με θηραματικά είδη και συγκεκριμένα με λαγούς (lepus europaeus) προχώρησε για ακόμη μία φορά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης, στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών δράσεών του.

Περισσότερα...

Λογιστικά - Φοροτεχνικά