Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Παρασκευής 4 Αυγούστου (και σε περίπτωση μη απαρτίας την ίδια ώρα της Δευτέρας 7 Αυγούστου) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Έκφραση γνώμης για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζωαγοράς 83 (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου).

 

Συνεδριάζει το απόγευμα (17.00) της Δευτέρας 31 Ιουλίου η Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Κατάθεση προτάσεων για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του δήμου Ξάνθης».

 

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Δευτέρας 31 Ιουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περισσότερα...

Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Δευτέρας 31 Ιουλίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περισσότερα...