Αυτοδιοίκηση

Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Τρίτης 21 Ιανουαρίου στην έδρα του (πλατεία Διοικητηρίου 1α, 5ος όροφος, Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Περισσότερα...

Σε τακτική συνεδρίαση στο δημαρχείο της πόλης καλεί το μεσημέρι (14.30) της Τετάρτης η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης, με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μύκης θα προχωρήσει στην χορήγηση οκτώ αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου β΄ σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με αριθμό 88076/27-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΡΚ9). Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους στον δήμο θα γίνεται μέχρι 31η Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερα...

Την Τετάρτη (13.00) συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ξάνθης με 26 θέματα, ενώ ακολουθεί την Πέμπτη (13.30) η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα των δύο συνεδριάσεων είναι τα εξής:

Περισσότερα...