Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Τετάρτης 7 Ιουνίου το Κέντρο Πολιτισμού δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Συνδιοργάνωση με το θεατρικό εργαστήρι "Ανατολικά του Νέστου". Εισηγήτρια: Σοφία Πανδρακλάκη, προϊσταμένη τμήματος Πολιτισμού
  2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων εποχιακών αναγκών διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2017. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Αποδοχή δωρεάς της αμερικανικής πρεσβείας στο πλαίσιο της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης της «Αμερικάνικης γωνιάς. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  5. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής και εκ νέου έκδοση αυτού για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών, γραμματοσήμων και υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier). Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  6. Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  7. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.