Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Παρασκευής 9 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση προτάσεων 11ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, διάθεση πιστώσεων (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  2. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  3. Έγκριση πληρωμής προστίμου (εισηγητής: Δήμος Γαρούφας, αντιδήμαρχος)
  4. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του δήμου και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 39.831,85 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγήτρια: Αμφιθέα Μισκάκη)
  5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών της 1/2017 μελέτης, καθορισμός όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αγορά τριών Ι.Χ. αυτοκινήτων (εισηγητής: Πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
  6. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή του δήμου, για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός του δήμου)
  7. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή του δήμου μας, για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός του δήμου)
  8. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ. για την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στη θέση παραλία Μυρωδάτου 3, του οικισμού Ερωδιού Τ.Κ. Μυρωδάτου του δήμου Αβδήρων Ξάνθης (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός του δήμου)
  9. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο δημοτικών ακινήτων έκτασης 15 τ.μ., για την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, ένα στη θέση παραλία Μυρωδάτου 2, του οικισμού Ερωδιού Τ.Κ. Μυρωδάτου του δήμου Αβδήρων Ξάνθης και ένα στη θέση "παραλία Λεύκιππος" του οικισμού Λεύκιππου, Τ.Κ. Αβδήρων του δήμου Αβδήρων Ξάνθης (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός του δήμου)
  10. Καθορισμός τιμήματος και λοιπών όρων μίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. χωρίς δημοπρασία στη Μαρία Λαμπρίδου του Κωνσταντίνου για την εγκατάσταση και λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στη θέση παραλία Μυρωδάτου Α2, του οικισμού Ερωδιού Τ.Κ. Μυρωδάτου του δήμου Αβδήρων Ξάνθης (εισηγητής: Δημήτριος Μαυρομάτης, νομικός του δήμου).