Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Παρασκευής 16 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  2. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  3. Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  4. Έγκριση δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης και ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση των «Υποστηρικτικών μελετών για τον έλεγχο της καταλληλότητας χώρου για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου Σμίνθης".