Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.00) της Τρίτης 20 Ιουνίου η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την α5/3010/85 υγειονομική διάταξη  (εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)
  2. Ανάκληση προεγκρίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Σταυρούλα Χατζηγεωργίου).