Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.30) της Τρίτης 3 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αβδήρων με τα ακόλουθα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  2. Έγκριση προτάσεων 19ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, διάθεση πιστώσεων (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  3. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2017 (εισηγήτρια: Αρχοντία Τσάκου, προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Πρόεδρος)
  5. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων», καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Πρόεδρος).