Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα εννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εισηγητική έκθεση για την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Αναστασία Βασίλα)
  2. Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της πλατείας Διοικητηρίου στο σωματείο με την επωνυμία «Ακαδημία και Μουσείο Παιδικής Τέχνης» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)
  3. Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος πλατείας Δημοκρατίας έμπροσθεν του ρολογιού, στην εταιρεία εμπορίας ιατρικών ειδών με την επωνυμία «Med Trust» A.E. για την τοποθέτηση κινητής μονάδας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού με θέμα «Πρόληψη διαβήτη» (εισηγήτρια: Παρθένα Ασηξαρίδου)
  4. Λήψη απόφασης περί αμοιβαίας αλλαγής θέσεων στη λαϊκή αγορά Ξάνθης (εισηγητής: Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)
  6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)
  7. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)
  8. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια: Αθανασία Πανταζόγλου)
  9. Προσχέδιο κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος).