Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Πέμπτης 5 Οκτωβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  2. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  3. Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).