Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τρίτης 10 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  2. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών του δήμου Μύκης» προϋπολογισμού 114.000,00€
  3. Ανάληψη δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 9.200,00€.

 

Mustafa