Διπλή συνεδρίαση (13.30 και 14.30) για την οικονομική επιτροπή με παρεμβαλλόμενη (14.00) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνει η Δευτέρα 9 Οκτωβρίου για τον δήμο Τοπείρου, με τα ακόλουθα θέματα στις ημερήσιες διατάξεις:

Πρώτη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής (13.30)

  • Εξουσιοδότηση προς δήμαρχο Τοπείρου για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής για λογαριασμό του δήμου - ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο.

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου (14.00)

  1. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Έλλη Πάλλα)
  2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του δήμου, απαιτουμένου εξειδικευμένης γνώσης (εισήγηση: Έλλη Πάλλα)
  3. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του δήμου Τοπείρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (εισήγηση: Έλλη Πάλλα)
  4. Έγκριση μελέτης ασφαλτόστρωσης δρόμων δήμου Τοπείρου προϋπολογισμού 185.000 ευρώ και υπόδειξη τρόπου διεξαγωγής (εισήγηση: Δήμαρχος)
  5. Έγκριση υλοποίησης υπηρεσιών (εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης)
  6. Παραχώρηση αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρνου στο Κέντρο Στήριξης Παιδιών Μουσουλμανικής Μειονότητας (εισήγηση: Μουμίν Χαλήτ Ογλού, αντιδήμαρχος).

Δεύτερη συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής (14.30)

  • Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο, καθορισμός της αμοιβής του, έγκριση και διάθεση πίστωσης.

 

Mustafa