Σήμερα 27 Οκτωβρίου στο δημαρχείο Ξάνθης, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του δημάρχου Ξάνθης και επικεφαλής της παράταξης «Δήμος πρότυπο» Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, τα μέλη της δημοτικής παράταξης με θέμα συζήτησης τη διαγραφή των δημοτικών συμβούλων Εμμανουήλ Τσέπελη και Ειρήνης Πυρνάρη από τη δημοτική παράταξη-ομάδα της πλειοψηφίας του δήμου Ξάνθης και του συνδυασμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του Ν.3852/2010, καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 94 του Ν.3463/2006.

Μετά από έκθεση των γεγονότων, διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, η ομάδα των συμβούλων της δημοτικής παράταξής μας, αποφάσισε μετά την εισήγηση του επικεφαλής της, την διαγραφή των δημοτικών συμβούλων Εμμανουήλ Τσέπελη και Ειρήνης Πυρνάρη από την ομάδα της πλειοψηφίας, καθώς με τη συμπεριφορά τους έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της δημοτικής παράταξης της ομάδας της πλειοψηφίας, την οποία συστηματικά εκθέτουν και παρακωλύουν το έργο της, ενώ διεμβολίζουν τη συνοχή της και αμφισβητούν τον ρόλο και τις κατευθύνσεις της παράταξης και του επικεφαλής της.

Η βασική αρχή της δημοτικής παράταξής μας ήταν και είναι το γενικό συμφέρον του δήμου μας και των συμπολιτών μας, έναντι του προσωπικού και αυτό συνεχίζουμε να υπηρετούμε.