Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τρίτης 7 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  2. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου της προμήθειας «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης»
  3. Έγκριση των όρων δημοπράτησης της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης οχημάτων του δήμου Μύκης και των Ν.Π.Δ.Δ.»
  4. Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εκποίηση των σιδηρών αντικειμένων που θα προκύψουν από την καταστροφή του ΜΕ 34567 του δήμου Μύκης».