Συνεδριάζει το απόγευμα (18.30) της Δευτέρας 13 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα ακόλουθα 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού "Ερύμανθος" για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 2. Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 3. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 4. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 5. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 6. Καθορισμός του συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 7. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 8. Καθορισμός του ειδικού ανταποδοτικού (δυνητικού) τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 9. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 10. Καθορισμός ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 12. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 13. Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 14. Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων για το έτος 2018 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 15. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων (εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη, πρόεδρος επιτροπής ποιότητας ζωής)
 16. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεάμηνο) του 2017 (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος οικονομικής επιτροπής)
 17. Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 18. Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο νηπιαγωγείο Ξάνθης» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 19. Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της Δ.Ε. Ξάνθης» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 20. Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δ.Ε. Σταυρούπολης» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 21. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 22. Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό «μεγάλο απορριμματοφόρο» όχημα σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης σιδήρου και μετάλλων, διαλυτηρίου οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, μηχανικής κοπής ή θραύσης μεταλλικών απορριμμάτων, συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων» της Αφοι Μουμτζάκη Ο.Ε. σε δημοτική οδό που συμβάλει στο 3,6 χλμ, της εθνικής οδού Καβάλας-Ξάνθης (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 23. Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)
 24. Έκτακτη επιχορήγηση του δήμου Ξάνθης προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία: Σπανού)
 25. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)
 26. Έγκριση της με αριθμό 85/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 27. Έγκριση της με αριθμό 90/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 28. Έγκριση της με αριθμό 49/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 29. Εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσια αποζημίωση αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής: Ηλίας Κρασούλης)
 30. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)
 31. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για παράβαση Κ.Ο.Κ. (εισηγητής: Ελευθέριος Αποστολίδης)
 32. Μεταβίβαση παραχώρησης χρήσης μισθίου (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Εκμίσθωση τμήματος υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του κολυμβητηρίου (εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 313 τ.μ. στην πλατεία Διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας(εισηγήτρια: Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 35. Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής: Θεόδωρος Πιπέλης)
 36. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού σχολείου Δρυμιάς δήμου Ξάνθης στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού Τιμίου Προδρόμου Δρυμιάς (εισηγητής: Θεόδωρος Πιπέλης).