Συνεδριάζει το μεσημέρι (15.00) της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου (σε περίπτωση μη απαρτίας, την ίδια ώρα της επόμενης μέρας) η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης με τα ακόλουθα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (εισηγητής: Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  2. Προέλεγχος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής: Ευριπίδης Αλεξόπουλος)
  3. Έκφραση γνώμης για θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Κανάρη 35 (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  4. Έκφραση γνώμης για μεταφορά θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου "Ξανθίππειον" (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  5. Έκφραση γνώμης για θέση φορτοεκφόρτωσης στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  6. Έκφραση γνώμης για επέκταση υπάρχουσας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 24, έμπροσθεν των Κ.Ε.Π. (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου)
  7. Έκφραση γνώμης για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Νέστου, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου (εισηγήτρια: Αραβέλα Παπαδοπούλου).

 

Mustafa