Συνεδριάζει το μεσημέρι (13.00) της Τρίτης 28 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης με τα ακόλουθα εννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Αναλήψεις-ανατροπές υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
  2. Παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης για την υπεράσπιση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Χρήστου Μαυρομάτη κατά τη δικάσιμο της 1ης Δεκεμβρίου 2017
  3. Σύνταξη και κατάθεση έφεσης του δήμου Μύκης, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης κατά της υπ' αριθμό 55 /2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και της εταιρείας "Ζευς συμβούλων" Α.Ε.
  4. Σύνταξη και κατάθεση έφεσης του δήμου Μύκης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης κατά της υπ' αριθμό 143 /2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης και της εταιρίας "Ζευς συμβούλων"Α.Ε.
  5. Αποδοχή και εξόφληση της υπ' αριθμό 119/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης
  6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια επίπλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μύκης
  7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» προϋπολογισμού 29.991,57€
  8. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη μίσθωση ακινήτου -χώρου απορριμμάτων- στην περιοχή του Εχίνου
  9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών Δ.Ε. Μύκης» ποσού 110.579,98 €.

 

Mustafa