Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημαρχείου Ξάνθης (πλατεία Δημοκρατίας) οι πίνακες κατάταξης, οι πίνακες απορριπτέων και οι πίνακες προσωρινής επιλογής της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2017 του δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Τους πίνακες μπορείτε να τους δείτε και εδώ.

 

Mustafa