Συνεδριάζει το μεσημέρι (14.30) της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης με τα ακόλουθα πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Νομική εκπροσώπηση του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια: Ιωάννα Καρολίδου, διευθύντρια του Ν.Π.)
  2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών, ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών έτους 2018 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  3. Ανατροπές δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
  4. Έγκριση σχεδίου προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2017 (εισηγήτρια: Αριστέα Αλατά, προϊσταμένη τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων)
  5. Προτάσεις ανάληψης δέσμευσης (εισηγητής: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, προϊστάμενος τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών).

 

Mustafa