Το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Ξάνθης ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης των οποίων η αίτηση τέθηκε σε αναστολή στις 13-11-2017 από την αρμόδια αρχή διαχείρισης του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης λόγω αναντιστοιχίας οικονομικών στοιχείων, ότι μπορούν να προβούν σε δήλωση των ελλιπών στοιχείων με σκοπό την εκ νέου ενεργοποίηση της αίτησής τους.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου Ξάνθης (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ή Κέντρα Κοινότητας) τα σχετικά αποδεικτικά είσπραξης των επιπλέον εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

 

Mustafa