Παιδεία

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (καθηγητές):

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

59%

4

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

16%

1

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.

17%

1

ΕΣΑΚ - ΔΕΕ

9%

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δάσκαλοι – νηπιαγωγοί): 

ΔΑΚΕ/ΠΕ

42,28%

3

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

32,26%

2

ΠΑΣΚ

13,58%

1

ΕΣΑΚ-ΔΕΕ

12,22%

1