Με απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, συγχωνεύονται –μεταξύ άλλων- τέσσερα νηπιαγωγεία στην Ξάνθη, ως εξής:

  • Το 9ο διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο με το 14ο διθέσιο νηπιαγωγείο, με έδρα το πρώτο.
  • Το 6ο τριθέσιο νηπιαγωγείο με το 11ο τριθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο, με έδρα το πρώτο.

 

Mustafa