Προκήρυξη για πλήρωση 120 θέσεων ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις μουφτείες της Θράκης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα μηνών, κοινοποίησε το υπουργείο Παιδείας.

Το έργο τους θα είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα τεμένη της Θράκης ή -εφόσον το επιθυμούν και προκύψει σχετική ανάγκη- και σε μαθητές-μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα, η προθεσμία, ο τόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία διενέργειας της συνέντευξης. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 2757/τ. Β΄/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΒ84653ΠΣ-ΠΑΜ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις τρεις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Θράκης:

  • Ξάνθης: Διοικητήριο, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, Τ.Θ. 157, τηλέφωνα 25413 50303 και 25413 50294
  • Ροδόπης: Στ. Κυριακίδη 91, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή, τηλέφωνα 25310 25292 και 25310 25273
  • Έβρου: Δήμητρας 19, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη, τηλέφωνα 25513 55385 και 25310 25273.

 

Mustafa