Στον Συνήγορο του Πολίτη απευθύνθηκε γονέας μαθητή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γενισέας, για τις συνθήκες στέγασης και λειτουργίας του σχολείου το οποίο από το 2002 στεγάζεται σε κοντέινερ τοποθετημένα στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Γενισέας, σε συνθήκες ακατάλληλες και ανεπαρκείς για τις ανάγκες των μαθητών και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ο συνήγορος απευθύνθηκε στις αρμόδιες για τη στέγαση σχολικών μονάδων υπηρεσίες του οικείου δήμου και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισημαίνοντας τα διαπιστούμενα προβλήματα καθώς και την ανάγκη ανεύρεσης μιας λύσης, η οποία να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων αλλά και το δικαίωμα των μαθητών µε αναπηρία στην εκπαίδευση και την ισότιμη μεταχείριση προς τους λοιπούς μαθητές.

Ο συνήγορος αρχικά ενημερώθηκε ότι σε πρόσφατη σύσκεψη όλων των αρμοδίων φορέων, αποφασίστηκε η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σε οικόπεδο εντός του δήμου Αβδήρων, κάτι που θεωρήθηκε ομόφωνα ως η καλύτερη δυνατή λύση μακροπρόθεσμα. Ωστόσο η ανεξάρτητη αρχή επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου διδακτηρίου και ζήτησε την από κοινού εξέταση από τους συναρμόδιους φορείς πιθανών λύσεων και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Τελικά ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε για τεχνικές παρεμβάσεις από τον δήμο Αβδήρων για τη βελτίωση των συνθηκών θέρμανσης και στέγασης στις προκατασκευασμένες αίθουσες και για την κατασκευή στεγάστρου για την προστασία των μαθητών από τη βροχή, για τη διάθεση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χώρων στο κτίριο του παρακείμενου γυμνασίου Γενισέας καθώς και για την επικείμενη αποσυμφόρηση και συνεπώς βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του, λόγω της ίδρυσης από το επόμενο σχολικό έτος Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου σε παραπλήσιο δήμο.

πηγή: Παρατηρητής της Θράκης

 

Mustafa