Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για το νέο σχολικό έτος προκειμένου να καλύψει δύο κενές θέσεις (μία στη γ' γυμνασίου και μία στην α' λυκείου). Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο μουσικό σχολείο την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Τα μουσικά μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι μαθητές και των δύο τάξεων είναι τα εξής: Υποχρεωτικό πιάνο, θεωρία και πράξη ευρωπαϊκής μουσικής, υποχρεωτικός ταμπουράς, θεωρία και πράξη ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή ελληνικό παραδοσιακό) και ιστορία μουσικής.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης από 19 έως και 25 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25410 92212 για περισσότερες πληροφορίες και ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων.