Σε εμπλουτισμό βιοτόπων με θηραματικά είδη και συγκεκριμένα με λαγούς (lepus europaeus) προχώρησε για ακόμη μία φορά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης, στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών και φιλοπεριβαλλοντικών δράσεών του.

Της απελευθέρωσης προηγήθηκε η κατάθεση της ειδικής σχετικής μελέτης από επιστημονικό συνεργάτη και οι εγκρίσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν έγινε η αγορά των λαγών από ιδιωτικό εκτροφείο, ενώ η απελευθέρωσή τους συντελέστηκε σε συνεργασία και με τη συνδρομή του Δασαρχείου Ξάνθης.

"Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης θα συνεχίσει τις δράσεις του σε όλα τα επίπεδα, συμβάλλοντας ενεργά με τις δραστηριότητές του στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, όπως πράττει πάντα με συνέπεια και συνέχεια", σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Mustafa