Μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών του Σωματείου Επαγγελματιών Ξάνθης με Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα (με τριετή θητεία) ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μαρία Τσιακίρογλου
  • Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Βουδούρογλου
  • Γενικός γραμματέας: Σωτήριος Πλακόσας
  • Αναπληρωτής γενικός γραμματέας: Σταύρος Δερμετζόγλου
  • Ταμίας: Αχμέτ Αχμετσίκ
  • Έφορος δημοσίων σχέσεων: Έκτορας Καουσλίδης
  • Μέλος: Αθανάσιος Αραξής.