Συνεδριάζει το απόγευμα (19.00) της Δευτέρας 13 Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ξάνθης με τα ακόλουθα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης Ε.Β.Ε. Ξάνθης με αριθμό 6/2017
  2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
  3. Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρίας «Αναπτυξιακή Ξάνθης - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
  4. Ανακοινώσεις.