INDEXANTHI.GR
Παιδεία

“Το σχολείο που ονειρεύεστε” και ο Μίλτος Κουντουράς

Τον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου-έκθεσης με θέμα “Το σχολείο που ονειρεύεστε” διοργανώνει το 3ο γενικό λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων, ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων της χώρας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δοκιμίων-εκθέσεων είναι η 31η Μαρτίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δ. Καραμήτρο στα τηλέφωνα 210 2586563, 210 2514850 και 210 2513455.

Το σχολείο

Το έτος 1994, το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας ήταν το πρώτο σχολείο της Ελλάδας που -σε πανελλήνια πρώτη- αποφάσισε να προστεθεί στο όνομά του ως επωνυμία, το όνομα όχι ενός οικονομικού ευεργέτη αλλά ενός επιφανούς δασκάλου και παιδαγωγού και να μετονομαστεί σε Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς”. Πληκτρολογώντας «Κουντουράς» στη μηχανή αναζήτησης του indexanthi.gr, ο αναγνώστης θα βρει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε τρία μέρη, για τον μεγάλο δάσκαλο και πληροφορίες για το σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αν και λόγω εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, το σχολείο από πολυκλαδικό έγινε ενιαίο και στη συνέχεια 3ο γενικό λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας, διατηρεί μέχρι σήμερα την επωνυμία “Μίλτος Κουντουράς”, γεγονός που λειτουργεί ως έμπνευση για τη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας και της σχολικής ζωής του. Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών (1994-2014) από τη μετονομασία του, το σχολείο προκηρύσσει πανελλήνιο διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου-έκθεσης.

Το σχολείο του μέλλοντος λειτούργησε στην Ελλάδα κατά την τριετία 1927-1930, στο Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης με διευθυντή το Μίλτο Κουντουρά, που έλεγε: “Αγάπησα και ονειρεύθηκα ένα περίλαμπρο σχολειό κι αποφάσισα να θυσιάσω κάθε μου υλική ευζωία σε μια ψυχική μου ικανοποίηση”.

Ο διαγωνισμός

Αξιοποιώντας τα κείμενα του Μίλτου Κουντουρά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 3ου γενικού λυκείου “Μίλτος Κουντουράς” και τις δικές σας ιδέες, περιγράψτε μας το σχολείο που ονειρεύεστε.

Σκοπός

Βασικός στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας να καταθέσουν απροσχημάτιστα τις ιδέες τους για το σχολείο των ονείρων τους. Στη συνέχεια, στόχος είναι να δημοσιοποιηθεί το όραμα των μαθητών, για να δοθεί η ευκαιρία να ξεκινήσει μια γόνιμη συζήτηση στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να υλοποιηθεί το όραμά τους και να μην αρκεστούμε πάλι σε ευχολόγια, αλλά να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές του πρωτοπόρου δασκάλου Μίλτου Κουντουρά, προς τιμή του οποίου γίνεται αυτός ο διαγωνισμός. Γι’ αυτό το λόγο, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα παιδαγωγικά τμήματα των πανεπιστημίων και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.

Όροι συμμετοχής

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Α, Β, Γ, γυμνασίου και Α, Β, Γ, λυκείου (γενικού, ΕπαΛ και εσπερινού) όλης της χώρας.

2. Τα κείμενα των μαθητών πρέπει:

  • να είναι ατομικές εργασίες (συλλογικές εργασίες δεν θα αξιολογηθούν)
  • να έχουν έκταση έως 1500 λέξεις
  • να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα
  • να διακρίνονται από πρωτοτυπία, λεκτική αρτιότητα και από την ικανότητα οργάνωσης και τεκμηρίωσης της σκέψης τους
  • να υποβληθούν σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα σε μορφή word, με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και με αρίθμηση στο μέσο του κάτω μέρους της κάθε σελίδας.

3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο πάνω μέρος κάθε σελίδας και των πέντε αντιτύπων ένα ψευδώνυμο ή μία φράση 2-8 λέξεων και τη λέξη γυμνάσιο ή λύκειο (χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένο γυμνάσιο ή λύκειο) αναλόγως της βαθμίδας στην οποία φοιτούν.

4. Μαζί με τα πέντε αντίτυπα οι μαθητές οφείλουν να αποστείλουν ψηφιακό αντίγραφο του δοκιμίου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο ή μία φράση 2-8 λέξεων και τη λέξη γυμνάσιο ή λύκειο.

5. Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μαθητή και το όνομα του σχολείου πρέπει να περιέχονται σε μικρό κλειστό φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου να αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο ή μία φράση 2-8 λέξεων και η λέξη γυμνάσιο ή λύκειο.

6. Τα πέντε αντίτυπα του δοκιμίου-έκθεσης μαζί με το CD και ο μικρότερος φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία πρέπει να αποσταλούν έως την 31η Μαρτίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση 3ο ΓεΛ Νέας Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς”, Θεσσαλονίκης & Λαχανά, Νέα Φιλαδέλφεια, 143 42, Αττική, με την ένδειξη «για τον διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου “Μίλτος Κουντουράς”». Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου στη θέση του αποστολέα να αναγραφεί μόνο το ψευδώνυμο ή μία φράση 2-8 λέξεων και η λέξη γυμνάσιο ή λύκειο.

7. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.

8. Τα δοκίμια-εκθέσεις θα αξιολογηθούν μέχρι 30/04/2015 από 15μελή επιτροπή αποτελούμενη από σχολικούς συμβούλους, διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -εν ενεργεία και συνταξιούχους- όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθεί διαθεματικά το όραμα των μαθητών και να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότερη δυνατή αξιολόγησή τους (σημειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω συμμετέχουν αφιλοκερδώς και ότι η όλη διαδικασία δε θα βαρύνει οικονομικά τα δημόσια ταμεία).

9. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 3ου ΓεΛ Νέας Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς” μέχρι 05/05/2015.

10. Σε όλους όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ στους τρεις πρώτους κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας (γυμνάσιο-λύκειο) θα απονεμηθούν έπαινοι διάκρισης και βιβλία.

11. Η απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων θα προσδιοριστεί επακριβώς η ημέρα και ο τόπος της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων.

12. Το σχολείο θα προβάλει τις ιδέες των μαθητών και σε ειδική έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση.

Σημαντική επισήμανση: Θέλοντας να αξιοποιήσουμε κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης των μαθητών, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους μαθητές επιθυμούν να αποστείλουν, εκτός διαγωνισμού, τις ιδέες τους σε όποια μορφή αυτοί επιθυμούν. Για παράδειγμα: μουσική, τραγούδι, χορός, θεατρικό δρώμενο, θεατρικό παιγνίδι, πλαστικές τέχνες, ζωγραφική, σχέδιο, grafiti, ψηφιδωτό, υφαντουργία, αγγειοπλαστική, κεραμική, γλυπτική, χαρακτική, κατασκευές κ.α – Τέχνη του λόγου: Ποίηση, παραμύθι-εικονογραφημένο παραμύθι, νουβέλα, μύθος, δοκίμιο – animation, video, digital storytelling, comic – γελοιογραφίες, ιστολόγια (blogs), wiki, λογισμικά, ιστοσελίδες κ.α.

 

Σχετικά άρθρα

Εισαγωγικές εξετάσεις: «Ράβε-ξήλωνε» πάνω από μισό αιώνα

Super User

Τα πανεπιστήμια δεν θα γίνουν φυλακές

Super User

Παράταση της «Εκπαίδευσης των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για το σχολικό έτος 2015-2016

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies