INDEXANTHI.GR
Πολιτική

Εισήγηση του βουλευτή Ξάνθης του ΣυΡιζΑ Στάθη Γιαννακίδη στη βουλή

Παραθέτουμε σε video και κείμενο την ομιλία του βουλευτή Ξάνθης του ΣυΡιζΑ Στάθη Γιαννακίδη στην ολομέλεια της βουλής με θέμα «Εισήγηση του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”».

{youtube}i0aLjjU0nFA&feature=youtu.be{/youtube}

Κεφάλαιο 1ο – Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση

Η επιδεινούμενη κρίση των τελευταίων ετών, η διαρκής μείωση μισθών και εισοδημάτων και η έκρηξη της ανεργίας είχαν σαν αποτέλεσμα την πραγματική αδυναμία σημαντικού μέρους πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο σύνολο των φορολογικών τους υποχρεώσεών, και συνακόλουθα τη συσσώρευση ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών από πλευράς του κράτους.

Η επίλυση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι συνεπώς μέρος μιας πολιτικής αναγκαίας και µη επιδεχόμενης αναβολής, η οποία στοχεύει στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας και των πολιτών.

Η προωθούμενη ρύθμιση (Άρθρο 1), αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 1η Μαρτίου, και προβλέπει κλιμακωτή απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, έως και κατά 100%. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 100, ενώ ορίζεται ελάχιστη μηνιαία δόση ποσού 20 €.

Στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 25-05-2015 προς ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού. Σκοπεύουμε έτσι να απελευθερώσουμε πλήθος πολιτών και επιχειρήσεων από το βραχνά των χρεών, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται και η άμεση ενίσχυση των κρατικών εσόδων.

Σημειώνεται ότι πάνω από 3,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρότερες από πέντε χιλιάδες Ευρώ.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτήν την πραγματικότητα, το νομοσχέδιο (Άρθρο 2) προβλέπει ότι βασικές οφειλές μέχρι του ποσού των 5 χιλ. Ευρώ δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αφού υπαχθούν στη ρύθμιση, ενώ η  ετήσια επιβάρυνση για μεγαλύτερες οφειλές διαμορφώνεται στο 3%. Επιπλέον, προσφέρεται στους οφειλέτες η δυνατότητα να ρυθμίσουν και σειρά από άλλες οφειλές όπως εκείνες που τελούν σε αναστολή ή εκείνες που ήδη έχουν υπαχθεί σε κάποιο ισχύον πρόγραμμα ρύθμισης. Το ίδιο ισχύει και για οφειλές που αφορούν σε παλαιότερες φορολογικές περιόδους – μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014. Ακόμα, μέχρι τις 26 Μαΐου μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί πρωτοδίκως.

Οι σχετικές διατάξεις, οι οποίες εξειδικεύονται στα Άρθρα 3 & 4, κάνουν σαφές ότι σε σχέση με τα αντίστοιχα προηγούμενα εγχειρήματα, στο παρών νομοσχέδιο έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα προαπαιτούμενα προκειμένου να ενταχθεί σε αυτό και να ευεργετηθεί από τις προβλέψεις του ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός οφειλετών.  Τα Άρθρα 5 έως 7 ορίζουν ζητήματα τεχνικής φύσεως όπως ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής της αίτησης – η οποία λήγει στις 26 Μαΐου, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της έως και ένα μήνα.

Επιπλέον, εξειδικεύεται ο τρόπος καταβολής των δόσεων. Συγκεκριμένα η 1η δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων από την ημ/νία της αίτησης, ενώ οι επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη των επόμενων μηνών.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις κατά τη διάρκεια του 1ου  οκταμήνου ή  τρεις συνεχόμενες δόσεις κατά το επόμενο διάστημα, τότε η ρύθμιση «χάνεται», ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που δεν υποβάλλει  τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του Φ.Π.Α.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις πού προβλέπονται στο Άρθρο 8 –  είναι πολύ πιο ευνοϊκές για τον οφειλέτη συγκριτικά με το προηγούμενο πλαίσιο, και αυτό γίνεται προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει εντός ρύθμισης σε βάθος χρόνου και να ωφεληθεί από αυτή ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός οφειλετών. Στην ίδια λογική παρέχονται  επιπλέον κίνητρα, όπως η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης των οφειλών σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τις ανάλογες προσαυξήσεις (Άρθρο 9). Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι τελευταίες θα εναρμονίζονται με των τελικό πλήθος των δόσεων που προέκυψαν. Επιπρόσθετα, ο οφειλέτης μπορεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα, µε διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο ποσό (Άρθρο 10). Σε κάθε περίπτωση όμως ο συνολικός αριθμός δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό.

Η υπαγωγή, και κυρίως, η συμμόρφωση στις ρυθμίσεις του τρέχοντος νομοσχεδίου συνεπάγεται μια σειρά από ευεργετήματα για τον οφειλέτη (Άρθρο 11), όπως για παράδειγμα η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων. Για να συμβεί το τελευταίο, πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής του ελάχιστου απαιτούμενου πόσου, ο περιορισμός των κατασχέσεων μπορεί να γίνει μετά από ένα απλό αίτημα. Ερχόμαστε με αυτό τον τρόπο να εξορθολογήσουμε το σχετικό πλαίσιο, καθώς μέχρι σήμερα ο οφειλέτης  έπρεπε να πληρώσει πολύ μεγαλύτερα ποσά (της τάξης του 50% ή ακόμα και 100%). Νομοθετούμε λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση στον κόσμο της εργασίας αλλά και την ανάγκη της οικονομίας για μεγαλύτερη ρευστότητα.

Το Άρθρο 12 ορίζει τα δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο απέναντι στον οφειλέτη εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, διαδικασία που εξειδικεύεται περαιτέρω στο Άρθρο 13. Επίσης, στο Άρθρο 14 ορίζεται πως κατά τη διάρκεια υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης αναστέλλεται τυχόν παραγραφή των σχετικών οφειλών.

Ένα σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, συνίσταται στην έκπτωση που προσφέρεται στον οφειλέτη σε περίπτωση που αυτός προκαταβάλει ένα σημαντικό ποσό, που ανέρχεται τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης (Άρθρο 15). Σε αυτήν την περίπτωση χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του επιλεγόμενου προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ωφεληθούν σημαντικά από το πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να τονωθούν σημαντικά και άμεσα τα δημόσια έσοδα. Για αυτό το λόγο και τίθεται προθεσμία για χρήση της εν λόγω διάταξης μέχρι και τις 27 Απριλίου.

Επιπλέον, το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να εκλογικεύσει το υπάρχον πλαίσιο προστίμων, καθώς μέχρι σήμερα είχε αγνοηθεί το γεγονός των μεταξύ τους αντανακλάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με τα Άρθρα 18 & 19 επιδιώκεται η αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης του οφειλέτη ταυτόχρονα και µε πρόστιμο και με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής. Έτσι τερματίζεται η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ενώ παράλληλα αποφεύγεται η επιβάρυνση του χαρτοφυλακίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών µε υπέρογκα πρόστιµα. Την ίδια στιγμή καταργείται η φυλάκιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές μικρότερες των 50 χιλ. Ευρώ, ενώ προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για χρέη μέχρι και 150 χιλ. Ευρώ. Συνεπώς δημιουργείται το πλαίσιο όχι μόνο για προστασία των μικροοφειλετών αλλά και για τον άμεσο τερματισμό των διώξεων απέναντι τους (Άρθρο 20). Το προηγούμενο καθεστώς, το οποίο οδηγούσε στην προσωποκράτηση και τον εξευτελισμό συμπολιτών μας για ποσά της τάξης των δύο και τριών χιλιάδων ευρώ είναι κάτι που έπρεπε εδώ και καιρό να έχει σταματήσει και σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να δώσει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση.

Με τις διατάξεις του Άρθρο 21, επιχειρείται να μπει ένα τέλος στις τριγωνικές συναλλαγές. Η κυβέρνηση παραμένει συνεπής στη δέσμευσή της για πάταξη της φοροδιαφυγής, ξεκινώντας από τις έκνομες δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρήσεων – παραβατών. Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα υπέρ των πιο αδύνατων κοινωνικά στρωμάτων καθώς θεσπίζεται ευνοϊκότερος τρόπος φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει για φορολογούμενους χωρίς εισόδημα, ενώ προβλέπεται η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα. Επιπλέον, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός δικαιότερου φορολογικού πλαισίου τροποποιούνται μια σειρά από διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Άρθρο 22). Επιχειρείται να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκύπτουν για μια σειρά από υπόχρεους, όπως είναι για παράδειγμα οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, και αφορούν στην πολυπλοκότητα και την ασάφεια του παρόντος καθεστώτος.

Με το Άρθρο 23 παρατείνεται έως το τέλος του έτους η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αποτρέπεται έτσι µια νέα χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία, που θα σήµαινε η διενέργεια νέου διαγωνισμού, ενώ διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσληψης των αδιόριστων επιτυχόντων, προκειμένου να καλυφθούν άµεσες υπηρεσιακές ανάγκες όπως υπαγορεύονται από τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

Με το Άρθρο 24 προβλέπεται η κατάργηση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» και η απορρόφηση της Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου από ένα νέο φορέα διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας που πρόκειται να δημιουργηθεί. Η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. θα απορροφηθεί από τον νέο φορέα, που στόχο θα έχει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, καθώς τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται κυρίως για την χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ με αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα ρυθμιστούν ζητήματα προσωπικού, λύσης και εκκαθάρισης.

Με τις διατάξεις του Άρθρου 25 του νομοσχεδίου επιχειρείται η ενδυνάμωση της συνεργασίας του Σ.Δ.Ο.Ε. με τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε.

Η ενδυνάμωση των ελεγκτικών και φορολογικών αρχών, ο καλύτερος συντονισμός τους και η απαλοιφή γραφειοκρατικών κωλυμάτων κινούνται όχι μόνο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων αλλά και στην δικαιότερη και περισσότερο στοχευμένη λειτουργία του σχετικού μηχανισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι διατάξεις του Άρθρου 26, μέσω των οποίων επιδιώκεται η αποκατάσταση αδικιών που προκλήθηκαν εις βάρος καλόπιστων φορολογουμένων, οι οποίοι δέχθηκαν να υπαχθούν σε δικαστικούς συμβιβασμούς.

Με το Άρθρο 27, το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να ρυθμίσει και μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού, καθώς και την προστασία του απέναντι σε επεκτατικές δραστηριότητες ιδιωτών. Η έννοια του κατεπείγοντος δικαιολογείται από τα τρέχοντα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για τον καθορισμό του, καθώς είναι αναγκαίο να προστατευτούν τα δικαιώματα του Δημοσίου.

Κεφάλαιο 2ο Ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου συμπυκνώνει τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα των σωρευμένων ασφαλιστικών οφειλών και να εξασφαλιστεί η σταδιακή αποπληρωμή τους.

Η ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων συνιστά μία εκ των βασικών παραμέτρων του παρόντος σχεδίου νόμου, το οποίο πέρα από το εισπρακτικό κομμάτι λαμβάνει μέριμνα και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων – κυρίως των μικρομεσαίων, τη συντήρηση των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, αλλά και την ανάσχεση του υφεσιακού κλίματος της οικονομίας και την επανεκκίνησή της.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – πλην του ΝΑΤ – έως την 1η Φεβρουαρίου 2015, ενώ η προθεσμία υπαγωγής ορίζεται μέχρι το τέλος του Απριλίου. (Άρθρο 29)

Το πλαίσιο της ρύθμισης προβλέπει ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών μέσω εφάπαξ αποπληρωμής είτε ως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις. Ανάλογα με το επιλεγόμενο τρόπο παρέχεται έκπτωση στις προσαυξήσεις, στα τέλη καθυστέρησης και στις λοιπές επιβαρύνσεις σε ποσοστό 100% (εφάπαξ), 75% (έως 50 δόσεις) 50% (έως 100 δόσεις) Το Επιτόκιο πληρωμής ορίζεται στο 3% ετησίως για οφειλές μεγαλύτερες από 5000 €, ενώ συγχωρείται καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά 12μηνο.

Για οφειλές μικρότερες από 5000 δεν υπάρχει ετήσια προσαύξηση για να διευκολυνθούν οι μικροεπαγγελματίες που εθίγησαν από την κρίση (αφορά 89.700 ασφαλισμένους)

Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθμιση είναι η πληρωμή τρεχουσών εισφορών από την 1/2/2015 και δύναται να συμμετάσχουν σε αυτή οφειλέτες που ήδη έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις. Επίσης προστατεύονται αυτοί που αποδεδειγμένα δεν είχαν εισόδημα το 2014 με αναστολή εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για 12 μήνες και δυνατότητα ένταξης τους στη ρύθμιση μέχρι 31/3/2016. Έτσι προστατεύονται και αυτοί που μέσα στη κρίση έχασαν την δυνατότητα να αντεπεξέρχονται στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Τέλος προβλέπονται ακόμα ευνοϊκότεροι όροι για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς καθώς και ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών με τη δυνατότητα αποπληρωμής έως 150 δόσεις με έκπτωση επί των προσαυξήσεων κατά 50%.

Στόχοι είναι

Το σταμάτημα της σταδιακής εξόδου οφειλετών από τις ρυθμίσεις που υπάγονται και θα υπαχθούν

Η διατήρηση στην ενεργό οικονομία επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ταυτόχρονα αυξάνονται τα έσοδα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αφού πλέον άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μπορούν να μπουν σε ευνοϊκές για αυτούς ρυθμίσεις.

Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2016 η δυνατότητα των ασφαλισμένων για επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ ώστε να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους (Άρθρο 29). Επίσης δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν της υπαγωγή τους έως και 3 κατηγορίες χαμηλότερα (σε αντίθεση με έως και 2 του προηγούμενου νόμου). Επεκτείνεται έτσι η δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες που πλήγηκαν από την κρίση να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που τώρα είναι χαμηλότερες.

Με τις διατάξεις του Άρθρου 30, παύουν να ισχύουν οι ποινές για περιπτώσεις μη καταβολής και απόδοσης ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.

Με το Άρθρο 31 καλύπτεται το κενό που δημιουργήθηκε με τον νόμο 4223/2013 για την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο νόμος αυτός είχε θεσπίσει την ευθύνη μόνο για φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζει ρητά την ευθύνη και για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Με το Άρθρο 32 ουσιαστικά λύνεται το θέμα της καθυστέρησης στην είσπραξη απαιτήσεων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που προκύπτει από τις δικαστικές προσβολές της κατάταξης τους.

Προβλέπεται η άμεση καταβολή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του συνόλου των απαιτήσεων που έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή τους. Αν στη συνέχεια εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση που ακυρώνει την εισπραξημότητα αυτών των απαιτήσεων, αυτές επιστρέφονται ατόκως εντός 2 μηνών. Ενδυναμώνονται έτσι οι διαδικασίες είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, επιδρώντας θετικά στην βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπεται προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης προκειμένου ο οφειλέτης να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του (Άρθρο 33). Προσδιορίζεται με σαφήνεια η ημερομηνία κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης και καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής στην υπηρεσία μη παραδομένων ειδοποιήσεων και αναφοράς της αιτίας για τη μη παράδοση. Θεσπίζεται λοιπόν μία πολύ σαφής διαδικασία που αφορά μία διαδικασίας από την οποία παράγονται σημαντικές έννομες συνέπειες.

Τέλος, με το Άρθρο 34, καταργούνται διατάξεις που προέβλεπαν:

Α) Την επανάληψη ότι οι μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές (για να μην υπάρχει αντίληψη ότι εισάγεται νέο δίκαιο)

Β) Τον περιορισμό της επιβολής εισφορών από το ΙΚΑ μόνο σε επιδικασθέντες από τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  Αυτός ο περιορισμός δεν δίνει τη δυνατότητα στο ΙΚΑ να επιβάλλει αυτεπάγγελτα εισφορές βάση στοιχείων που έχει δημιουργώντας καθυστέρηση στην είσπραξη εισφορών και τον κίνδυνο ματαίωσης επιβολής και είσπραξης των εισφορών που αντιστοιχούν σε μισθούς υπερημερίας. Επιπλέον δημιουργεί ένα καινοφανές «οιονεί έμμεσο δεδικασμένο» εις βάρος του ΙΚΑ.

Γ) Την θεώρηση μισθών ως υπερημεριακών με βάση εξώδικων η δικαστικών συμβιβασμών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την ανάκληση Πράξεων Επιβολής Εισφορών και έκδοση νέων. Με αυτή την εξάρτηση του ύψους των οφειλομένων εισφορών από εξώδικες και δικαστικές ενέργειες πλήττεται το ελάχιστο συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμικό περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον δημιουργεί αυτή η διάταξη έδαφος για καταστρατηγήσεις με στόχο την εισφοροδιαφυγή.

Κύριοι και κυρίες βουλευτές

μια νέα ιστορική περίοδος για την χώρα και την Ευρώπη έχει ξεκινήσει.

Και αυτή η νέα ιστορική περίοδος ξεκίνησε από την Ελλάδα στις 25 Γενάρη με την αποκαθήλωση από τη διακυβέρνηση της χώρας αυτών που επέλεξαν να στοχοποιήσουν τη μεγάλη  πλειοψηφία της κοινωνίας και να υπονομεύσουν το μέλλον της γενιάς, προς όφελος των λίγων και οικονομικά ισχυρών και πραγματικών υπαίτιων για την κρίση.

Παρά τις όποιες δυσκολίες και εκβιασμούς η νέα κυβέρνηση ορθώνει το ανάστημα της απέναντι στους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων αδιεξόδων, προτάσσοντας τα συμφέροντα των πληττόμενων κομματιών της κοινωνίας. Και με το σημερινό νομοσχέδιο, το δεύτερο κατά σειρά που γράφεται στην Ελλάδα και δεν αποτελεί κάποια μετάφραση του εξωτερικού, πραγματοποιείται ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη συνολικότερη προσπάθεια μας για την αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Βήμα το βήμα, αγώνα τον αγώνα, νομοσχέδιο το νομοσχέδιο θα οικοδομήσουμε μαζί με το λαό μια άλλη χώρα, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Και αυτό το όραμα για μια άλλη κοινωνία δε θα το κρατήσουμε μόνο για τον εαυτό μας αλλά θα το μοιραστούμε με όλους τους πολίτες της Ευρώπης για να μπει ένα οριστικό τέλος στην εποχή της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων αδιεξόδων.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Καταγγελία του Σ.Ε.Κ. Ξάνθης

Super User

Ανακοίνωση της νεολαίας ΣυΡιζΑ Ξάνθης

Super User

Οι απεργιακές δράσεις του ΠΑΜε στην Ξάνθη

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies