INDEXANTHI.GR
Παιδεία

Παρουσίαση δράσης των ΚεΣΠΕΜ σε Ξάνθη και Κομοτηνή

Μία από τις παιδαγωγικά καινοτόμες δράσεις τού προγράμματος για την εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στην Ξάνθη και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για την πιλοτική εφαρμογή πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης, μια επιμορφωτική πρόταση προς εκπαιδευτικούς της πράξης με στόχο να ασκηθούν στη χρήση πολλαπλών πηγών/σχολικών βιβλίων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα διδασκαλίας.

Η δράση

Σ’ αυτή την πρόταση απάντησαν 27 εθελοντές φιλόλογοι, φυσικοί και σχολικοί σύμβουλοι, που συμμετείχαν στην πιλοτική δράση επί τρία χρόνια από το 2010, σε γυμνάσια των περιοχών Ξάνθης και Ροδόπης, τόσο αμιγή με μαθητικό πληθυσμό της μειονότητας όσο και με μικτό πληθυσμό μαθητών.

Στην πιλοτική αυτή επιμορφωτική προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος βρίσκονταν σε συνεχή συνεργασία ανάμεσά τους ανά ειδικότητα, σε εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό διάλογο και μηνιαίες ομαδικές συναντήσεις, για την πορεία της καινοτόμου διδασκαλίας, τα προβλήματα που συναντούσαν και τις λύσεις. Στις τρεις τάξεις του γυμνασίου χρησιμοποιήθηκαν για τα μαθήματα της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της φυσικής, τα νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος παράλληλα με τα εγχειρίδια του επίσημου προγράμματος σπουδών. Τα νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικά υλικά του προγράμματος που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο www.museduc.gr, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν από καιρό χρησιμοποιηθεί με πολύ καλά αποτέσματα στην ενισχυτική διδασκαλία προς μουσουλμάνους μαθητές που επί χρόνια οργανώνει το πρόγραμμα στα περισσότερα γυμνάσια της Θράκης εκτός κανονικού σχολικού ωραρίου.

Η πιλοτική αυτή χρήση πολλαπλών πηγών περιεχομένου και η διαφοροποιημένη διδασκαλία, στηριζόταν στη φιλοσοφία του νέου σχολείου και των συναφών προγραμμάτων σπουδών που δοκιμάζονταν σε όλη τη χώρα και σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το ίδιο διάστημα.

Η υπόθεση εργασίας της πιλοτικής δράσης ήταν ότι με την επιμορφωτική εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα επιβεβαιωθεί η πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της χρήσης πολλαπλών πηγών διδασκαλίας και μάθησης. Δηλαδή θα αποδειχτεί ότι βοηθάει στην ταχύτερη και καλύτερη κατανόηση της ύλης του κάθε μαθήματος, προκαλεί ενδιαφέρον παράγοντας μαθησιακά ερωτήματα, ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και βελτιώνει την επίδοσή τους. Παράλληλος στόχος ήταν η επαλήθευση της αρχής ότι η ατομική αναρώτηση των εκπαιδευτικών πάνω στις μεθόδους διδασκαλίας τους, με παράλληλη την ομαδική συνεργασία με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς τους, τον εντοπισμό των αιτίων της ανεπαρκούς επίδοσης και την εξεύρεση λύσεων, έχουν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ποιότητα της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα των μεθόδων.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής προσπάθειας ως προς τους δύο παραπάνω στόχους είναι ευρύτερα χρήσιμα, αφενός στο πλαίσιο της γενικότερης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αφετέρου στο πλαίσιο της διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων σπουδών «νέας γενιάς».

Μέρος από αυτά τα αποτελέσματα μαζί με το σκεπτικό τους θα παρουσιαστούν στους εκπαιδευτικούς της Θράκης στις 21 και 22 Νοεμβρίου, από τους υπευθύνους του προγράμματος και τους εθελοντές εκπαιδευτικούς που εφάρμοσαν την πιλοτική δράση. Τα πλήρη αποτελέσματα, καθώς και τα εκπαιδευτικά υλικά που παρήχθησαν θα τα έχουμε σύντομα στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών.

Η ημερίδα της Ξάνθης

Θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο 7ο γυμνάσιο με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Προεδρείο: Βασίλης Τσελφές, επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης πιλοτικής εφαρμογής

 • 16.00-16.10. Έναρξη: Κλείνοντας μια ακόμη δράση του ΠΕΜ – Άννα Φραγκουδάκη, επιστημονική υπεύθυνη του Π.Ε.Μ.
 • 16.10-16.20. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων φυσικών επιστημών – Γιώργος Έψιμος, επόπτης της εφαρμογής στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης
 • 16.20-17.20. Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή – Αλεξάνδρα Κίτσου, Σοφία Αναστασιάδου, Σωτήρης Βερανούδης, Κωνσταντίνος Ρίζος
 • 17.20-17.40. Συζήτηση
 • 17.40-18.00. Διάλειμμα

Προεδρείο: Βασίλης Τσάφος, επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών της ιστορίας

 • 18.00-18.10. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή
 • του μαθήματος της ιστορίας – Κωνσταντία Τσενέ, επόπτρια της εφαρμογής των υλικών ιστορίας
 • 18.10-19.10. Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή – Κατερίνα Βουγιουκλή, Ευθυμία Καραπούλη, Σωτήρης Μακρής
 • 19.10-19.20. Συζήτηση

Προεδρείο: Βενετία Αποστολίδου, επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών λογοτεχνίας

 • 19.20-19.40. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της λογοτεχνίας – Ελένη Χοντολίδου, επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών της λογοτεχνίας
 • 19.40-20.40. H ομάδα της λογοτεχνίας συζητά για την πιλοτική – Βενετία Αποστολίδου, Ελένη Χοντολίδου, Χρήστος Δανιήλ, Μαρία Αλεξίου, Ελπινίκη Μουτίδου, Ζωή Μπάρμπα, Φωτεινή Νεστορίδου, Αντώνης Στεργίου, Έλενα Χατζή
 • 20.40-21.00. Συζήτηση

Η ημερίδα της Κομοτηνής

Θα γίνει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στη δημοτική βιβλιοθήκη με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Προεδρείο: Βενετία Αποστολίδου – επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών λογοτεχνίας

 • 9.00-9.10. Έναρξη: Κλείνοντας μια ακόμη δράση του Π.Ε.Μ. – Άννα Φραγκουδάκη, επιστημονική υπεύθυνη του Π.Ε.Μ.
 • 9.10-9.20. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της λογοτεχνίας – Ελένη Χοντολίδου, επιστημονική υπεύθυνη της εφαρμογής των υλικών της λογοτεχνίας
 • 9.20-10.20. H ομάδα της λογοτεχνίας συζητά για την πιλοτική – Βενετία Αποστολίδου, Ελένη Χοντολίδου, Χρήστος Δανιήλ, Μαρία Αλεξίου, Ελπινίκη Μουτίδου, Ζωή Μπάρμπα, Φωτεινή Νεστορίδου, Έλενα Χατζή
 • 10.20-10.40. Συζήτηση
 • 10.40-11.00. Διάλειμμα

Προεδρείο: Βασίλης Τσάφος, επιστημονικός υπεύθυνος της εφαρμογής των υλικών της ιστορίας

 • 11.00-11.10. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της ιστορίας – Κωνσταντία Τσενέ, επόπτρια της εφαρμογής των υλικών ιστορίας
 • 11.10-12.10. Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή – Κατερίνα Βουγιουκλή, Ευθυμία Καραπούλη, Σωτήρης Μακρής
 • 12.10-13.20. Συζήτηση

Προεδρείο: Βασίλης Τσελφές, επιστημονικός υπεύθυνος της δράσης πιλοτικής εφαρμογής

 • 13.20-13.40. Εισαγωγή στην πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων φυσικών επιστημών – Χρήστος Γκοτζαρίδης, επόπτης της εφαρμογής των υλικών φυσικών επιστημών στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης
 • 13.40-14.40. Παρουσιάσεις από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή – Σωτήρης Βερανούδης, Κωνσταντίνος Ρίζος, Σοφία Αναστασιάδου
 • 14.40-15.00. Συζήτηση

Οι εκπαιδευτικοί

Στην πιλοτική εφαρμογή των μαθημάτων φυσικών επιστημών εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

 • Σοφία Αναστασιάδου, 1ο γυμνάσιο Ξάνθης
 • Σωτήρης Bερανούδης, ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής
 • Κυριακή Ιωαννίδου, 4ο γυμνάσιο Ξάνθης
 • Αλεξάνδρα Κίτσου, γυμνάσιο Σμίνθης
 • Κωνσταντίνος Ρίζος, 2ο γυμνάσιο Κομοτηνής
 • Κωνσταντίνος Σαρίκας, 3ο γυμνάσιο Κομοτηνής
 • Φώτης Φωτιάδης, γυμνάσιο Νέου Ολβίου
 • Γιώργος Φασουλόπουλος, εκπαιδευτικός, επιστημονικός συνεργάτης

Την εποπτεία στο πεδίο είχαν οι Χρήστος Γκοτζαρίδης (σύμβουλος φυσικών επιστημών Θράκης) και Γιώργος Έψιμος (εκπαιδευτικός στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης).

Στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της ιστορίας εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

 • Κατερίνα Βουγιουκλή, 2ο γυμνάσιο Ξάνθης
 • Γιώργος Δεμερτζίδης, γυμνάσιο Εχίνου
 • Γερακίνα Ζαφειρίου, μειονοτικό Κομοτηνής
 • Ευθυμία Καραπούλη, 2ο γυμνάσιο Κομοτηνής
 • Δήμητρα Κατάκη, γυμνάσιο Σμίνθης
 • Σωτήρης Μακρής, 5ο γυμνάσιο Ξάνθης
 • Γιώργος Μαρέτης, μειονοτικό Κομοτηνής
 • Νίκος Μπακόπουλος, εσπερινό γυμνάσιο Κομοτηνής
 • Γιώργος Τριανταφυλλίδης, 3ο γυμνάσιο Κομοτηνής
 • Θανάσης Τσαρδακλής, μειονοτικό Κομοτηνής.

Την εποπτεία στο πεδίο είχαν οι Βασιλική Σακκά (σχολική σύμβουλος φιλολόγων) και Κωνσταντίνα Τσενέ (διευθύντρια γυμνασίου Αυλώνα).

Στην πιλοτική εφαρμογή του μαθήματος της λογοτεχνίας εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί:

 • Μαρία Αλεξίου, μειονοτικό Κομοτηνής
 • Αλέξανδρος Δημαράς, 8ο γυμνάσιο Ξάνθης (Δροσερό)
 • Άννα Ευσταθιάδου, γυμνάσιο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Σαπών
 • Ελπινίκη Μουτίδου, γυμνάσιο Ολβίου
 • Ζωή Μπάρμπα, γυμνάσιο Εχίνου
 • Φωτεινή Νεστορίδου, 3ο γυμνάσιο Ξάνθης
 • Αντώνης Στεργίου, γυμνάσιο Σμίνθης
 • Έλενα Χατζή, μειονοτικό Κομοτηνής

Την εποπτεία στο πεδίο είχε ο Χρήστος Δανιήλ, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Σχετικά άρθρα

Το εκπαιδευτικό κίνημα απέναντι στη φασιστική πρόκληση

Super User

Όλες οι ημερομηνίες των εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια

Super User

Υποδειγματική επιστολή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πειραιά προς μαθητές για τα τηλεσκουπίδια

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies