INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει διά περιφοράς το μεσημέρι (12.00) της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση διακήρυξης ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022» προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού
 2. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Έγκριση εκ νέου παραχώρησης της χρήσης του κτηρίου που βρίσκεται στη Ξάνθη (οδός Χατζησταύρου 1) στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Α.Μ.-Θ. «Στήριξη» με αναδρομική ισχύ από 1/1/2021 έως και 31/12/2028
 4. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 813/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 5. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.-Θ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της προσφυγής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά του «Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»
 6. Έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού
 7. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 817/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 8. Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου που αφορά στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.-Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
 9. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 818/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής
 10. Έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Π.Β. Αριάντσης Α.Ε.»
 11. Εξουσιοδότηση ή μη του περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. να προβεί στην υπογραφή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με το οποίο να δίνει την ειδική εντολή στην δικηγόρο με έμμισθη εντολή της Π.Α.Μ.-Θ. Ελένη Αναγνώστου, να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση της από 6-10-2020 αίτησης των Φεριά Ισμαήλογλου και λοιπών που αφορά στην επιμέλεια ανήλικων τέκνων
 12. Γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του Χρήστου Τσαλίδη με την Π.Α.Μ.-Θ. που αφορά στην εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 13. Έγκριση ακύρωσης της με αριθμό 649/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής σε συμμόρφωση με την με αριθμό 56/2021 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου του υποέργου «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» του έργου «Επισκευή συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.-Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της Σ.Α.Ε.Π. 531 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 14. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
 15. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τους προσωρινούς μειοδότες της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Ροδόπης ετών 2020-2021» προϋπολογισμού 50.592,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση ακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου «Κατασκευή έργων διέλευσης Βοσβόζη» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ και εκ νέου εκκίνηση διαδικασίας δημοπράτησης
 17. Έγκριση και αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανάδειξης προσωρινού αναδόχου υλοποίησης του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Π.Α.Μ.-Θ.» υποέργο «Προμήθεια και τοποθέτηση έξι οικίσκων τύπου IsoBox» με τη διαδικασία της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. ΠΑΜΘ8ΔΔΥΠ/124/3/14-01-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση της πρόκρισης ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Μεταλλικές Κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»
 18. Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης της μελέτης «Εκούσιος αναδασμός αγροκτήματος Νέου Ερασμίου, Παλαιού Ερασμίου και Ζηλωτής Ξάνθης»
 19. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Ενέργειες προώθησης τουριστικού προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» συνολικού προϋπολογισμού 2.480.124,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Τουριστική προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5042070
 20. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειάρχη, αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων Α.Μ.-Θ.

Σχετικά άρθρα

Φυλακές Δομοκού: Κρατούμενοι πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει γιατρός!

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

Καταγγελία για ξυλοδαρμό πολιτικού πρόσφυγα

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies