INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.00) της Τετάρτης 24 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση για την έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού . (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Δράμας )
 2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
 3. Εισήγηση για την έγκριση χρηματοδότησης υπερσυμβατικών εργασιών του έργου: “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ” (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε Δράμας )
 4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών για την κατακύρωση του διαγωνισμού της υπηρεσίας: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2021 – 2022» προϋπολογισμού 140.000,00 € (με ΦΠΑ) (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Δημ. Κυριαζίδης (Π.Ε Δράμας)
 5. Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού I Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί- Μικρομηλιά», προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε Δράμας )
 6. Εισήγηση για την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: <> (Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005) . (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ανδρ. Κεφαλίδου (Π.Ε Δράμας )
 7. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 1.310.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 8. Εισήγηση για την έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΩΛΑΚΑ», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 9. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, περίληψης και διακήρυξης επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ” προϋπολογισμού 92.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Δημ. Κυριαζίδης (Π.Ε Δράμας)
 10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της με αρ. 308518/5346/08-11-2021 πρόσκλησης για την ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (άγονα 1ης πρόσκλησης) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 30.738,36 € χωρίς το ΦΠΑ. (34.734,35 € με Φ.Π.Α.)»
 11. Εισήγηση για την έγκριση Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της με αρ. 302327/5300/02-11- 2021 πρόσκλησης για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 46.262,76€ χωρίς το ΦΠΑ. (52.276,92 € με Φ.Π.Α.)» (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε Δράμας )
 12. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Αποκαταστάσεις υφιστάμενων υποδομών ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θωμάς Καραβάς (Π.Ε Καβάλας )
 13. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης της χρήσης κτηρίου στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΜΘ « Η ΣΤΗΡΙΞΗ»
 14. Εισήγηση για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ξάνθης, με τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας, έγκριση των όρων του σχεδίου της 02/2021 Διακήρυξης και της Περίληψής της και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Καταλληλότητας. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ξάνθης)
 15. Εισήγηση για την έγκριση α)των όρων ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή β. Της επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝΑ» του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.- ΕΤΟΥΣ 2021- Π.E. ΞΑΝΘΗΣ (ΚΕ 183605000), προϋπολογισμού 50.000,00 €
 16. Εισήγηση για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)» της ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 2017ΕΠ53100003 προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α.
 17. Εισήγηση για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ».Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Α.Μ.Θ. /Π.Ε. Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α. Κ.Ε. : 203601010
 18. Εισήγηση για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.», προϋπολογισμού 7.570.000,00€ της πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.» με κωδ. ΟΠΣ 5087293 Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ,ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2021ΕΠ03110021 . Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρυσ. Λάμπρου (Π.Ε Ξάνθης )
 19. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού Ολοκλήρωσης (αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης)της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού (κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής της υπηρεσίας) για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΟ2» CPV : 71320000-7, με προεκτιμώμενη δαπάνη 71.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ.Μαυράκη (Π.Ε Έβρου )
 20. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 3.950.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αναστ. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ)
 21. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της μελέτης «Μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά»
 22. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, και του ορισμού των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για το διαγωνισμό του Υποέργου «Αποκατάσταση τεχνικού και οδοστρώματος στην οδό προς Πετρωτά», του Έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)», με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 προϋπολογισμού 114.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ευάγγ. Παπαθεοδώρου (Π.Ε Ροδόπης)
 23. Εισήγηση για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000). (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρυσ. Λάμπρου (Π.Ε Ξάνθης)
 24. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2021-22, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.215,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021
 25. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ξάνθης)
 26. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε ΈΒΡΟΥ καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου . (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου )
 27. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού2 για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ(ΕΤΟΥΣ 2021)»προϋπολογισμού 245.000,00€. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ευάγγ. Παπαθεοδώρου (Π.Ε Ροδόπης )
 28. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού «Ακαδημία – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας ΑΜΘ», Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021, ΚΕ 210002011, πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδύσεις, ΚΑΕ 0071.9899.0002. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αντων .Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ)
 29. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2021-2022, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.952,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ευδ. Κώττη ( Π.Ε ΄Εβρου)
 30. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.

Σχετικά άρθρα

Κοινό δελτίο τύπου οργανώσεων για την ημέρα περιβάλλοντος

Super User

Ο τυχερός του μήνα στον Έβρο

Super User

Ανακοίνωση για τους αμπελοπαραγωγούς

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies