INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 16 Μαρτίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας).
 2. Εισήγηση για την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμός μελέτης 3 30.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 3. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δικτύου στην περιοχή του Δ. Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 837.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας).
 4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφαο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).
 5. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας «Συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην έκθεση «FRESKON HELEXPO 2023» διεθνές εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών στη Θεσσαλονίκη», μέγιστος προϋπολογισμός 14.388,94 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας).
 6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
 7. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των δελτίων κίνησης / διαταγών πορείας του Γ ραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης.
 8. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης προς χρήση Μηχανημάτων Έργου: 1) Ενός Φορτωτή – Εκσκαφέα (τυπου JCB) M.E. 122660, 2) Ενός καταστροφέα FERRI (Ιταλίας) μαζί με το ψαλίδι και 3) Ενός διαμορφωτή-ισοπεδωτή γαιών (Grader) Μ.Ε.52049 από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2024 στον ΤΟΕΒ Θαλασσιάς-Κρεμαστής. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).
 9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Π.Α.Μ.Θ. για διάστημα 36 μηνών, προϋπολογισθείσας αξίας 210.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., το σχέδιο της διακήρυξης και της περίληψης αυτής, καθώς και την σύσταση των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης).
 10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Στ’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 3581/2021 αίτησης αναίρεσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και κατά της με αριθμό Α181/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α’ Τμήμα, 2η Σύνθεση) κατά τη δικάσιμο της 15ης Μαΐου 2023 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης).
 11. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου).
 12. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης ποσού 1.500,00 ευρώ για την υλοποίηση της δράσης «ΕΑΡΙΝΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ 2023» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου.
 13. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης ποσού 2.000,00 ευρώ για την υλοποίηση της δράσης «ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου).
 14. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΚΥ της ΠΑΜΘ, «Διαρκής ενημέρωση των κτηνοτρόφων, με την διοργάνωση ημερίδων ή συνέδριων ή σεμιναρίων, για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων ζωικής προέλευσης». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.).
 15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου με τίτλο: «Αναδάσωση στη θέση πλησίον οικισμού Σμιγάδας, του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 371.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης).
 16. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία: Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με την επωνυμία «ΣΑΝΚΕ Μ.Ε.Π.Ε.» προς την Περιφέρεια ΑΜΘ για την υλοποίηση δράσης που αφορά στον καθαρισμό υδατορεμάτων στην Π.Ε. Ροδόπης.
 17. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Τσιλιγγίρη (Π.Ε. Ροδόπης).Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 43/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου).

Σχετικά άρθρα

Θεσμική θωράκιση για την προστασία τριών εμβληματικών ειδών πουλιών στην Ελλάδα

Super User

Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies