INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι (12.00) της Πέμπτης 30 Μαρτίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας)
 2. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της ΠΕ Δράμας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.999,80 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Η. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας)
 3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας)
 4. Εισήγηση για την έγκριση της εξειδίκευσης δαπάνης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας «Προετοιμασία και Σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του Αμυγδάλου Καβάλας ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τους κανονισμούς: Καν(ΕΕ) 1151/2012 & Εκτελεστικός Καν. 668/2014», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας)
 5. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης)
 6. Εισήγηση για έγκριση: Α) Των τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης/Μελέτης Προμήθειας, Β) Της διαδικασίας ανάθεσης με «Ανοικτή διαδικασία» (του άρθ. 27 του Ν. 4412/16, ως ισχύει) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Γ) Την κατάρτιση-σύνταξη των όρων της συνημμένης διακήρυξης, Δ) Των όρων της Διακήρυξης και Ε) Της προκήρυξης διακήρυξης (περίληψης) με τίτλο: «Διαμόρφωση πρότυπων διαβάσεων σε Κόμβους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΑΜΘ, προϋπολογισμού 4.161.500,02 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.)
 7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών, των νέων προς ένταξη υποψηφίων (εταιριών – φυσικών προσώπων) στο Μητρώο Εργοληπτών εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.)
 8. Εισήγηση για την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού των αναγκαίων τακτικών κινήσεων των οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ζ. Κοντογιαννίδου (Π.Ε. Ξάνθης)
 9. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του αγροκτήματος Γενισέας», προϋπολογισμός 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 10. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του κτιρίου «Πολυχώρου τέχνης και σκέψης» στην Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», προϋπολογισμός 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης)
 11. Εισήγηση για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2024-2027 στο πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χ. Αρμεντζίδης (Π.Α.Μ.Θ.)
 12. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου)
 13. Εισήγηση για την έγκριση της 2 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Ευγενικού Λεπτής» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» με «αναθεώρηση», προϋπολογισμού 4.275.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου)
 14. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών που αφορούν την Δράση MAMA΄S FESTIVAL 13 & 14 ΜΑΪΟΥ 2023 στη Δράμα και περιλαμβάνεται στο γενικότερο τίτλο της Δράσης: «Παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα κοινωνικής μέριμνας», δια της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ, συνολικού προϋπολογισμού 4.997,20 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Κούσανδας (Π.Α.Μ.Θ.)
 15. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού του Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για το «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια ΑΜΘ», για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 310.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 16. Εισήγηση για την έγκριση της αναπλήρωσης δύο μελών, 1 (ενός) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, σε αντικατάσταση των συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων-μελών, στην επιτροπή παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων της ΠΑΜΘ». (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.)
 17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί Αιτήσεων Ακυρώσεως των 1) Κερασίδου Βασιλικής κλπ και 2) Ζαζόπουλου Ιωάννη και Ζαζοπούλου-Κορομπόκη Σεβαστής κατά της υπ. αρ. 219096/3947/27-12- 2021 Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με θέμα «Κρίση των ενστάσεων, μερική κύρωση και παραγγελία για μερική ανασύνταξη της υπ’ αριθμ. 1ης/2018 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης ΠΕ IV “Νέα Χιλή” Δήμου Αλεξανδρούπολης»
 18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί Αιτήσεως Ακυρώσεως των 1) Ρούση Νικόλαου και 2) Ρούση Αθανάσιου κατά των 113/2008 & 88/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής και των αντιστοίχων με αριθ.1059/13-1-2015 & 267/13-1-2015 αποφάσεων εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του δήμου, για οφειλές από διάνοιξη οδού σύμφωνα με την 9/2004 του διοικητικού συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Καραμανώλης (Π.Α.Μ.Θ.)
 19. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Συνέχιση του έργου 2013ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100000) για τα έτη 2023 έως και 2025» (ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
 20. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Συνέχιση του έργου 2013ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100000) για τα έτη 2023 έως και 2025» (ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
 21. Εισήγηση για την έγκριση της παραχώρησης προς χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων – κάλυψη υπηρεσιακών Αναγκών Προστασίας της Δημόσιας Υγείας». (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Γεωργίου (Π.Α.Μ.Θ.)
 22. Εισήγηση για την έγκριση κινήσεων των υπηρεσιακών οχημάτων ΚΗΥ 7114, ΚΗΥ 7113 και ΚΗΥ 7153 κατά τις εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες, εντός και εκτός ΠΕ Ροδόπης για τις υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών της Γενικής Περ/κής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης)
 23. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του ΚΗΥ 7280 Υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ έως ΙΟΥΝΙΟ 2023. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Δ. Καραλή (Π.Α.Μ.Θ.).

Σχετικά άρθρα

Μειώθηκαν οι πυρκαγιές και η καμένη γη το 2015

Super User

Επανέρχεται το εξάωρο εργασίας για το παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών

Super User

Υποτονική η τουριστική κίνηση για το Πάσχα

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies