INDEXANTHI.GR
Διάφορα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το απόγευμα (18.00) της Τρίτης 30 Ιουνίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ανακοινώσεις προέδρου
 2. Ανακοινώσεις περιφερειάρχη
 3. Σχετικά με “Κατασκευή δρόμου Ερατεινού-Χρυσούπολης“. Eπερωτών: Ο περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Ναθαναηλίδης
 4. Σχετικά με “Ένταξη πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών συσκευασίας φυτοφαρμάκων“. Eπερωτών: Ο περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Ναθαναηλίδης
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Αεριοστροβιλικός σταθμός συνδυασμένου κύκλου της “Terna” A.E. με καύσιμο Φ.Α. ονομαστικής μικτής ισχύος 665 MW, της επιχείρησης “Terna Ανώνυμος Τουριστική Τεχνική και Ναυτιλιακή” Α.Ε. το οποίο θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ. 32 και 37 της ΒιΠε Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 6. Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κωνσνταντίνος Χουβαρδάς
 7. Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Χουβαρδάς
 8. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατά το δ’ τρίμηνο 2019. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας Ιμπράμ Αχμέτ
 9. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κατά το α’ τρίμηνο 2020. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας Ιμπράμ Αχμέτ
 10. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας Ιμπράμ Αχμέτ
 11. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε. για την πράξη-μελέτη 1 «Επέκταση κρηπιδωμάτων και προσήνεμου μόλου καθώς και δίκτυα Η/Μ στη χερσαία ζώνη της ιχθυόσκαλας στον κεντρικό λιμένα Καβάλας» και μελέτη 2 «Διαπλάτυνση και επέκταση υπήνεμου μόλου κεντρικού λιμένα Καβάλας “Απόστολος Παύλος”». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 12. Έγκριση όρων σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του νομού Δράμας (ομβροδεξαμενές – ομβροπλατείες – ποτίστρες)». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος
 13. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότησης στα Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύματα χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις τρεις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για πετρελαιοειδή, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/31-7-2017) έτους 2020. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Σιμιτσής
 14. Έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό ως Κόσμιο». Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Δημήτριος Γαλανόπουλος
 15. Έγκριση σχεδίου-όρων προκήρυξης για την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές των δήμων Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου της Π.Ε. Δράμας σε επαγγελματίες πωλητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4674/11-3-2020 (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α’/11-3-2020). Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας Γεώργιος Παπαδόπουλος
 16. Έγκριση για την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές του δήμου Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές (παρ. 3 άρθρο 59 του Ν.4497/2017) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Γ/OIK/905/01-04-2019 προκήρυξη. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης της Π.Α.Μ.-Θ. Αχμέτ Ιμπράμ
 17. Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της. Εισηγητής: Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αριστοτέλης Γκαράνης
 18. Έγκριση περί άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος της ειδικού συμβούλου του αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Έβρου Κυριακούλας Γιαλαμά. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 19. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για ορισμό υπευθύνων λογαριασμού των έργων Π.Δ.Ε. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 20. Έγκριση κάλυψης δαπάνης για συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Η εκτελεστική γραμματέας Ζωή Κοσμίδου
 21. Έγκριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου “Natura 2000″, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of “Natura 2000″ sites, species, habitats and ecosystems in Greece (κωδ. Life 16IPE/GR/000002 –Life IP 4 Natura» που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Δημήτριος Γαλανόπουλος
 22. Έγκριση για παράταση ή μη, του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά μία ώρα και ως τη δεκάτη βραδινή για τρεις ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 15 Ιουνίου ως 31 Αυγούστου 2020, για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου έτους 2020. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 23. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμό 45/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ. περί παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Ορεστιάδα Π.Ε. Έβρου για τη «2η λευκή νύχτα Ορεστιάδας 2020». Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 24. Έγκριση για παράταση του θερινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Καβάλας από 15 Ιουλίου ως 31 Αυγούστου 2020. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 25. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 89.439,78 τ.μ. που εμπίπτει εντός των τεμαχίων με αριθμούς 505/δ57, 505/δ4 και 505/δ46 με χαρακτηρισμό «Χέρσο-κοινόχρηστο» συμπληρωματικής διανομής αγροκτήματος Διομήδειας Ξάνθης έτους 1962. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 26. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 87.568,61 τ.μ. και 40.677,80 τ.μ., συνολικού εμβαδού 128.246,41 τ.μ., τα οποία εμπίπτουν στα υπ’ αριθμούς 608, 609, 610, 611, 616, 617, 618, 619 και 621, 622, 624, 625, 626, 675 κοινόχρηστα τεμάχια του αγροκτήματος Κουτσού Σ.Δ έτους 1960, δήμου Αβδήρων Π.Ε. Ξάνθης. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης Νικόλαος Ευφραιμίδης
 27. Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων σε εσωτερικά ύδατα στο ποταμό Έβρο, του σκάφους «Παναγία Κοσμοσώτειρα» ιδιοκτησίας Χρήστου Πασχαλάκη του Γεωργίου. Εισηγητής: Ο αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς
 28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Μητρούσης Δημήτριος – Μητρούσης Κωνσταντίνος» αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 42.770,75 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Χατζήλακκος» Τ.Κ. Κρηνίδων δήμου Καβάλας Π. Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Σ. Νικολαΐδου και Σια Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 20.113 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Χορτοκόπι» Δ.Κ. Ελευθερούπολης δήμου Παγγαίου Π. Ε. Καβάλας Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Σ. Νικολαΐδου και Σια Ο.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολίθων εκτάσεως 9.014,99 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Αλώνια» Δ.Κ. Ελευθερούπολης δήμου Παγγαίου Π. Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Αφοι δερμιτζάκη Α.Β.Ε.Ε.» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 4.905,59 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό» Τ.Κ. Μακρυχωρίου δήμου Νέστου Π. Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ακροποτάμου, κατασκευή γεωτρήσεων παραγωγής, επανεισαγωγής και δικτύων μεταφοράς θερμικής ενέργειας» στον νομό Καβάλας, που προτείνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «Μ. Γαλάνης Ι.Κ.Ε.» αναφορικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 11.879,24 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κορυφή» Τ.Κ. Νικήσιανης δήμου Παγγαίου Π. Ε. Καβάλας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 34. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τα συνημμένα τεύχη σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, για τη συνεκμετάλλευση επτά όμορων λατομείων μαρμάρου σε συνολική έκταση 372.165,18 τ.μ. στη θέση «Μπουρό Ρέμα» Πύργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τη “Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα” Α.Ε. (ΠΕΤ 1902042413). Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 35. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ξιουχούα Ξίε αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 54.943,66 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Σορνιάλκι» Τ.Κ. Βώλακα δήμου Κάτω Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 36. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες» για την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 80.845 τ.μ. στη θέση «Άσπρες Πέτρες» Τ.Κ. Κοκκινογείων δήμου Προσοτσάνης Π.Ε. Δράμας. Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης
 37. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24MW, στη θέση Δερβένι – Μικρό Δερβένι – Σλίβα» και συνοδά έργα αυτού στον δήμο Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «Αιολική Δερβένι Τραϊανουπόλεως Α.Ε.» ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας. (ΠΕΤ 1912233523). Εισηγητής: Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής Γεώργιος Ζιμπίδης.

Σχετικά άρθρα

«Δεν ταυτίζονται με το ευαγγέλιο αντιλήψεις εκδικητικές, ρατσιστικές, ξενοφοβικές, φυλετικές, εθνικιστικές, σεξιστικές»

Super User

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.-Θ.

Super User

Οι αυτοκινητόδρομοι αλλάζουν τα δεδομένα στη χώρα

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies