Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το μεσημέρι (12.30) της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.) με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση της Δράσης-Έργου «Ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ΠΓΕ πατάτας Κάτω Νευροκοπίου» (Κωδικός Έργου 220828000) και ορισμός δύο εκπροσώπων της Π.Α.Μ.Θ. με τους αναπληρωτές τους κατά το άρθρο 9 στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ι. Σαρίγκολη (Π.Ε. Δράμας)
 2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας)
 3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης)
 4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, προς το κολυμβητήριο και επιστροφή από αυτό από 09/01/2023 έως 9/06/2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.257,9 ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, καθώς και την έγκριση των όρων της πρόσκλησης. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χριστοφόρου (Π.Ε. Ξάνθης)
 5. Εισήγηση για την έγκριση του 23ου και 24ου πρακτικού εκτίμησης ζημιών, που έγιναν λόγω της κατασκευής του έργου «Κατασκευή φράγματος Ιασίου». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης)
 6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου)
 7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ113/24-10-2022 αίτησης ακυρώσεως/αναστολής της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΛΤΣΙΟΣ» κατά: Α) Της 1485/2022 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και Β) Της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακή Ενότητα Έβρου περί ακυρώσεως των 397/2022 και 540/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
 8. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας, σε συνέχεια τροποποίησης της σχετικής σύμβασης
 9. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το χρονικό διάστημα 1-10-2022 έως 31-10-2022
 10. Εισήγηση για την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α΄ του Ν.4412/16, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου – Π.Α.Μ.Θ. για χρονική περίοδο (2) ετών. (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου)
 11. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης κίνησης του ΚΗΥ 5385 για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Τζιμοτούδης (Π.Ε. Έβρου)
 12. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της ΔΤΕ Π.Ε. Έβρου. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου)
 13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.: 811/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τσακίρης (Π.Α.Μ.Θ.)
 14. Εισήγηση για την έγκριση και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των σχετικών Διαταγών Πορείας / Δελτίων Κίνησης των κρατικών αυτοκινήτων, των οποίων χρήστης είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ/Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΠΕ Έβρου. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Κολάτσος (Π.Α.Μ.Θ.)
 15. Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου στην Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.)
 16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομοτηνής (Αποπεράτωση του υφιστάμενου κτιρίου και προσθήκη κατ’ επέκταση)» Έργο: «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομοτηνής», προϋπολογισμού 1.491.935,48 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ιφ. Θάνου (Π.Ε. Ροδόπης)
 17. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.

Related posts

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Δείτε περισσότερα