INDEXANTHI.GR
Παιδεία

Μία δήλωση και μία εξήγηση

Οι γονείς του 12ου νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας δίνουν τη δική τους απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά, οι ίδιοι και οι δάσκαλοι και σχολιάζουν “το χτίσιμο του νέου σχολείου του 21ου αιώνα”…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ MYSCHOOL

Η υπεύθυνη αυτή δήλωση (που σας επισυνάπτουμε), προέκυψε ως ανάγκη για μία τυπική απάντηση και δήλωση από πλευράς μας για τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει εμάς, τα παιδιά μας και τους δασκάλους. Ύστερα από σχετική ενημέρωση που δόθηκε από τους παιδαγωγούς για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να κτιστεί το «νέο σχολείο του 21ου αιώνα»  ενημερωθήκαμε για το νέο πληροφοριακό σύστημα «my school»  το οποίο αποτελεί μία γιγαντιαία βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι πτυχές της σχολικής ζωής, έμψυχης και άψυχης, που αφορά το παιδαγωγικό προσωπικό τους μαθητές και τους γονείς τους μέχρι  και  τα κτίρια. Τα δεδομένα που ζητούνται να καταγραφούν για τους μαθητές , -το πλήρες προσωπικό  προφίλ κάθε μαθητή με ονοματεπώνυμο , μαθησιακές δυσκολίες, έπαινοι, ποινές  που συνοδεύονται και από το προφίλ των γονέων μορφωτικό επίπεδο γονέων,  αλλοδαποί γονείς άφιξη στη χώρα κ.α. –  είναι τουλάχιστον ύποπτα. Επειδή θεωρούμε ότι η  αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που ενδεχομένως να έχει ο μαθητικός πληθυσμός δεν αντιμετωπίζονται με την πλήρη καταγραφή των προσωπικών τους δεδομένων αλλά με απρόσωπα στατιστικά στοιχεία που απαντάνε στο πόσοι και όχι στο ποιοι, πρέπει, τουλάχιστον, να  αρνηθούμε τη χρήση τους για τους ακόλουθους λόγους :

Τα όποια στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα δώσει για ιδιαίτερες πτυχές και όψεις του της συμπεριφοράς και χαρακτήρα του παιδιού μας δόθηκαν εμπιστευτικά και στα πλαίσια της εξατομικευμένης προσέγγισης που πρέπει να έχουν οι παιδαγωγοί απέναντι στα παιδιά και όχι ως δεδομένα που θα καταχωρηθούν προκειμένου να φτιαχτεί ο φάκελος του μαθητή που όπως έχει σχεδιαστεί  θα φτιάχνεται στο  νηπιαγωγείο, θα  «εμπλουτίζεται» και θα επικαιροποιείται έως το Λύκειο.

Επειδή η ευθύνη καταχώρησης είναι ευθύνη των διευθυντών νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων για τους οποίους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η μη καταχώρηση, αποτελεί δική μας ευθύνη  να προφυλάξουμε ή και να αποτρέψουμε όσους παιδαγωγούς δεν θέλουν να υποκύψουν σε αρμοδιότητες που δεν αρμόζουν σε παιδαγωγούς αλλά και στην  εκπαιδευτική διαδικασία που αντί για παιδαγωγούς θέλει διοικητικούς υπαλλήλους και επιτηρητές.

Παρά το γεγονός ότι θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να συζητήσουμε από κοινού με παιδαγωγούς και γονείς  για το «νέο σχολείο του 21 ου αιώνα»  που σχεδιάζουν αλλά και  να σχεδιάζαμε  και εμείς ως κοινότητα  από πλευράς μας το «άλλο σχολείο του 21ου αιώνα» στο οποίο θα   έπρεπε να προσβλέπουμε και να ονειρευόμαστε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε προς ώρας λύνεται με μία πολύ τυπική και νομική απάντηση. Να εναντιωθούμε με βάση τους ακόμη ισχύοντες  νόμους και θεσμούς περί προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων  σε σχεδιασμούς που φτιάχνουν σχολεία φυλακές με φακέλους και φύλακες .

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο εκτός του να την υπογράψετε  να τη διαδώστε και σε όσους άλλους γονείς από νηπιαγωγεία της περιοχής – και όχι μόνο – που  γνωρίζετε και  που συνήθως δεν έχουν Σύλλογο γονέων.  

Γονείς  του 12ΟΥ  Ολοήμερου  Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

                               

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως γονέας/κηδεμόνας του/της……………………………………… …………………δεν συναινώ

στην παροχή, συλλογή, καταχώρηση, χρήση και επεξεργασία  οποιονδήποτε   προσωπικών

δεδομένων  (πλέον  των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης) που αφορούν το

υποκείμενο του  και την οικογένεια του, σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων ή/και

πληροφοριακό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς αποτελούν στοιχεία προσωπικού ή/ και

ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα  και η  χρήση τους ως τέτοια  αντιβαίνει τις διατάξεις

περί προστασίας τους, Ν. 2472/1997 ,  και δεν αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία. (4)

 

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Σχετικά άρθρα

Ένας στους έξι γονείς κάνει τις εργασίες του σχολείου

Super User

Ανακοίνωση της ΔημΑρ για την παιδεία

Super User

Απεργούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί στις 15 Σεπτεμβρίου

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies