INDEXANTHI.GR
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Μύκης: Ενημέρωση ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των δημοτικών αρχών σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιγράφονται στις διατάξεις του Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν4235/14.

Για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες κτηνιάτρους. Σε ετήσια βάση η υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανατίθεται σε ιδιώτη κτηνίατρο. Για το έτος 2016 ήδη με την 72/1544/08.02.2016 απόφαση ανατέθηκε και είναι σε εξέλιξη η υπηρεσία , με σχεδιασμό οι στειρώσεις να ξεπεράσουν τις ογδόντα και οι εμβολιασμοί τους τετρακόσιους. Με αποφάσεις του δημάρχου Μύκης έχουν συσταθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο επιτροπές.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η δημόσια υγεία με τη διατήρηση και ενίσχυση του βιολογικού φραγμού ενάντια στον ιό της λύσσας, εφαρμόζονται εμβολιασμοί. Το πλήθος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που εμβολιάζονται ετησίως ξεπερνά τα τετρακόσια. Ταυτόχρονα, με στειρώσεις των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αυξάνεται ο πληθυσμός των στειρωμένων ζώων, ενισχύοντας την προσπάθεια ελέγχου του συνολικού πληθυσμού, ενώ με την περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων ζώων προάγεται η ευζωία τους. Όμως παρά την προσπάθεια που στα πλαίσια των δυνατοτήτων του δήμου καταβάλλεται, ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχει αυξηθεί σημαντικά προκαλώντας πολλές φορές τη δυσαρέσκεια των κατοίκων. Για το λόγο αυτό ο δήμος εργάζεται στην ανεύρεση λύσεων που θα αμβλύνουν το πρόβλημα. Για την επιτυχία κάθε προσπάθειας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και συμβολή των δημοτών.

Επισημαίνεται ότι:

 • Η αρμοδιότητα και οι ευθύνες του δήμου περιορίζονται μόνο στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου ή του συνοδού ή του φύλακα του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο τους
 • Οι κυνηγετικοί και οι σκύλοι φύλαξης ποιμνίων καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα
 • Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.

Ο νόμος 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζει τις υποχρεώσεις των δήμων σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων συντροφιάς. Ταυτόχρονα όμως περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατοχή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, περιγράφει τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες του νόμου. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων.

Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του

β) να δηλώνει μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου του

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του

δ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνά για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του

ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του

στ) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας

ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή του

η) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του. η) να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι παραβάσεις των διατάξεων του νόμου 4039/2012 περιλαμβάνουν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που ξεκινούν από τα εκατό ευρώ και φτάνουν στις 30.000 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς: 300 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου: 500 ευρώ
 • Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. ζ): 300 ευρώ
 • Απουσία εν ισχύ αντιλυσσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου: 100 ευρώ
 • Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου / κατόχου / συνοδού / φύλακα: 300 ευρώ
 • Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση: 300 ευρώ
 • Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια: 3.000 ευρώ
 • Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου: 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό
 • Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα: 300 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά. Οι συμπολίτες μας που έχουν δεσποζόμενα ζώα, οι φίλοι κυνηγοί και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία για τους κατόχους των δεσποζόμενων ζώων. Ειδικότερα, θα πρέπει να φυλάσσουν τα ζώα τους σε ιδιόκτητο χώρο, να τοποθετούν σε αυτά την προβλεπόμενη σήμανση από το νόμο (τσιπ κ.α.), τα ζώα να παρακολουθούνται από κτηνίατρο, να εμβολιάζονται, να στειρώνονται και να μην αφήνονται ποτέ ελεύθερα. Υπενθυμίζεται ότι αν δεν τηρηθούν όλα τα παραπάνω θα υπάρξουν οι νόμιμες κυρώσεις.

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Αβδήρων

Super User

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης

Super User

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Τοπείρου

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies