INDEXANTHI.GR
Αυτοδιοίκηση

Δημιουργία μητρώου αθλητικών σωματείων

Τα σωματεία που επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2020, καλούνται να υποβάλλουν πρωτίστως αίτηση εγγραφής στο μητρώο αθλητικών σωματείων στο πρωτόκολλο του δήμου Ξάνθης ως τις 29 Φεβρουαρίου. Ο φάκελος (με την ένδειξη “για μητρώο αθλητικών συλλόγων“) θα περιλαμβάνει την αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τον Ν.2725/1999 έτσι όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4603/2019 και θα συνοδεύεται από:

 • Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την πορεία του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Αναλυτικά θα αναφέρονται το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)
 • Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, υπογραμμένο από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα βιβλία από τον Ν.2725/99 όπως ισχύει
 • Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθμός δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου) υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα με τη σφραγίδα του σωματείου. Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα και για ομαδικό σε είκοσι
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του διοικητικού συμβουλίου (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στις οποίες θα δηλώνονται η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου, η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (π.χ. ιδιόκτητες, με μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ωρών κλπ.)
 • Σε περίπτωση που το σωματείο διαθέτει ακαδημίες – αθλητική σχολή της παρ. 3 του Π.Δ. 219/2006 (στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν οι προσφερόμενες από τα αθλητικά σωματεία υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων – αθλητικές ακαδημίες) του άρθρου 7 παρ. 2 Ν.2725/1999), υπεύθυνη δήλωση του διοικητικού συμβουλίου (θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται η διεύθυνση των γραφείων της αθλητικής σχολής, η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το καθεστώς χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί (π.χ. ιδιόκτητες, με μίσθωση, αντίτιμο παραχώρηση χρήσης ωρών κλπ.)
 • Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα και με σφραγίδα του σωματείου, στην οποία θα σημειώνονται η ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας
 • Ετήσιος προϋπολογισμός επόμενου έτους εγκεκριμένος από τη γενική συνέλευση, με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές-συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε άλλο που προβλέπεται από το καταστατικό) υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου
 • Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου (Γ.Γ.Α.) αν υπάρχει
 • Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης ομοσπονδιών ή ενώσεων όπου θα σημειώνεται α) ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του) αποτελεί μέλος τους και η ημερομηνία ένταξης του σωματείου στην ομοσπονδία β) ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και γ) η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι για την περίπτωση χρηματικών επιχορηγήσεων, δικαιούχοι είναι αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά σωματεία, δηλαδή που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά να σχετίζεται με την πραγματοποίηση αθλητικών δράσεων του συλλόγου. Για τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους σε τοπικό πρωτάθλημα.

Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται -εκτός όλων των παραπάνω- εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (“Διαύγεια”) του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών (όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€).

 

0 Reviews

Write a Review

Σχετικά άρθρα

Ανάρτηση πινάκων για τις έξι θέσεις στον δήμο Ξάνθης

Super User

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Αβδήρων

Super User

Επίσημη πρώτη Χρίστου Πούλιου – “Κοινωνίας Δημοτών”

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies