INDEXANTHI.GR
Αυτοδιοίκηση

Συγκρότηση επιτροπών διαβούλευσης στους δήμους

Δήμος Ξάνθης

Στο πλαίσιο της συγκρότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Δήμαρχος Ξάνθης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους δημότες της πόλης προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της επιτροπής.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε:

  • τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
  • επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
  • τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
  • εργαζόμενους του Δήμου και των Νομικών του Πρoσώπων
  • ενώσεις και συλλόγους γονέων
  • αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
  • εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
  • άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
  • εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων
  • δημότες.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, σας ενημερώνουμε πως η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίο ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίοι μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Τα καθήκοντα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα  και αφορούν:

α)Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β)Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

γ)Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ)Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε)Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ)Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του ν.4172/2013)Α΄167).

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση η οποία θα αποσταλεί ενυπόγραφη είτε ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις είτε εγγράφως στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημαρχιακό Μέγαρο-Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη) μέχρι 21 Νοεμβρίου 2019.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στο Τμήμα Δ.Υ. Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων του Δήμου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:

Ανδρέου Μαρία Αννα

Τσαπαδίκου Αικατερίνη

Τηλ επικοινωνίας 25410-24432.

Δήμος Τοπείρου

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Τοπείρου θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.11.2019- 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες ( αρ. 76 Ν. 3852/ 2010 , φεκ 87/2010 τεύχος Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ). Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του Δήμου Τοπείρου που είναι ενεργοί ( έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενο τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία ) και έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πρίν από την είσοδο τους στην επιτροπή διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους , προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπο τους, μέχρι τις 4-11-2019. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Δημάρχου τηλ. 2541352613.

 

Σχετικά άρθρα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μύκης

Super User

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ξάνθης

Super User

Ενημέρωση από τον δήμο Ξάνθης για τους δικαιούχους του Κ.Ε.Α.

Super User

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Δείτε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου και cookies